Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w wypadku samochodowym. Kto może go dochodzić?

Bartosz Kowalak
Radca prawny Bartosz Kowalak – na co dzień zajmuje się dochodzeniem odszkodowań

Ostatnio do Naszej Kancelarii we Wrześni klient zwrócił się z pytaniem „czy mogę dochodzić zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej, która zginęła w wypadku samochodowym?”.

Niewątpliwie, utrata osoby bliskiej w wyniku wypadku samochodowego, jest traumatycznym przeżyciem, które wiąże się z ogromem emocji.

Niemniej, pamiętać należy, że w takiej sytuacji, osobie, która w wyniku takich zdarzeń utraciła bliską osobę może domagać się do sprawcy zdarzenia odpowiedniego zadośćuczynienia.

W pierwszej kolejności należy ustalić kto może domagać się zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej.

Przepisy kodeksu cywilnego stanowią, iż osobami uprawnionymi do dochodzenia odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej w skutek śmierci członka rodziny oraz zadośćuczynienia są najbliżsi członkowie rodziny zmarłego. W przepisach prawa cywilnego, ustawodawca nie zawarł definicji pojęcia „najbliższy członek rodziny zmarłego”. W orzecznictwie ani doktrynie prawa również nie ma wyszczególnionych kryteriów, którymi należy się kierować przy ustalaniu osób uprawnionych do wystąpienia z roszczeniem w razie śmierci osoby bliskiej. Powyższej oceny dokonuje zatem sąd w trakcie toczącego się postępowania.

W orzecznictwie zarówno Sądu Rejonowego we Wrześni jaki i wszystkich sądów powszechny ugruntował się pogląd, iż niewątpliwie zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej może dochodzić małżonek, dziecko, rodzic, rodzeństwo.

Co jednak w przypadku, gdy w wyniku wypadku tracimy partnera/partnerkę, wnuka, dziadków? Czy w takiej sytuacji również możemy domagać się zadośćuczynienia?

Oczywiście jak na radcę prawnego przystało prawidłową odpowiedzią jest oczywiście odpowiedź: „to zależy”.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem pojęcia „najbliższego członka rodziny zmarłego” nie powinno ograniczać się do najbliższych krewnych i małżonków. W takiej sytuacji, w trakcie trwającego postępowania sąd musi ocenić jakie stosunku rodzinne i więzi emocjonalne łączyły zmarłego z osobą występująca o wypłatę roszczenia. Zatem za najbliższego członka rodziny zmarłego może zostać uznany także partner, wnuczek czy dziadkowie.

W jakiej zatem wysokości można dochodzić zadośćuczynienia za śmierć członka rodziny w wyniku wypadku samochodowym? O tym przeczytasz w Nasz kolejnym wpisie.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!