Zachowek nie dla brata, czy siostry

Zachowek Września

W przypadku, gdy w wyniku sporządzenia testamentu lub poczynienia za życia spadkodawcy darowizny na rzecz potencjalnych spadkobierców może dojść do sytuacji, w której jeden z spadkobierców ustawowych nie otrzymał należnego mu spadku.

W niektórych konfiguracjach osobami, które dziedziczyłyby spadek po zmarłym może być jego rodzeństwo- brat, czy siostra.

Co natomiast w sytuacji, gdy potencjalnym spadkobierca ustawowym jest właśnie brat lub siostra, ale zostali oni pominięci w testamenicie.

Czy wówczas przysługuje roszczenie o zachowek dla takiej osoby?

Niestety dla rodzeństwa spadkodawcy Ustawodawca uznał, iż zachowek jest swego rodzaju wyjątkiem od zasady swobodnego rozdysponowania swoim majątkiem przez spadkodawcę. W konsekwencji krąg osób uprawnionych do spadkobrania został ograniczony, w taki sposób, który wyłącza brata lub siostrę od możliwości dochodzenia zachowku.

Zgodnie z art. 991 § 1 k.c. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!