Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie

Każdy, kto planuje wziąć rozwód, zastanawia się na tym, jak napisać pozew o rozwód tak, by sprawa rozwodowa zakończyła się szybko i bez zbędnych problemów. Najlepiej sporządzenie takiego pisma i prowadzenie sprawy zlecić profesjonaliście – radcy prawnemu lub adwokatowi, jednak można również spróbować napisać takie pismo samodzielnie i występować w sprawie bez pełnomocnika. Dla takich osób przedstawiamy wzór pozwu o rozwód. Niemniej jednak niniejszy wzór ma jedynie charakter poglądowy i niekoniecznie będzie odpowiadać konkretnie Państwa sprawie.

Września, dnia 07 lutego 2023 r.

Sąd Okręgowy w Poznaniu

I Wydział Cywilny

ul. Hejmowskiego 2

61-736 Poznań

Powódka: I

Pozwany:

Opłata od pozwu: 600 zł

Pozew o rozwód

W imieniu własnym, wnoszę o:

  1. rozwiązanie przez rozwód małżeństwa…….. zawartego dnia 30 stycznia 2010 r. przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Wrześni bez orzekania o winie;
  2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu;
  3. przeprowadzenie dowodu z załączonych dokumentów na okoliczności wskazane w treści pozwu;
  4. przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka na okoliczność ustalenia, że w małżeństwie stron nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego
  5. przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron na okoliczność ustalenia, że w małżeństwie stron nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

Uzasadnienie

Powódka i pozwany zawarli związek małżeński dnia przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Wrześni. Strony nie posiadają dzieci.

Dowód:

  • odpis skrócony aktu małżeństwa stron;

W małżeństwie stron nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, co jest spowodowane

Dowód:

  • przesłuchanie stron,

***

Mając na względzie powyższe okoliczności, niniejszy pozew należy uznać za konieczny i w pełni uzasadniony. Z tego też względu, wnoszę jak na wstępie.

Załączniki:

  • odpis skrócony aktu małżeństwa stron;
  • dowód uiszczenia opłaty sądowej – 600 zł;
  • odpis pozwu i załączników.

Składając pozew o rozwód trzeba pamiętać o tym, żeby uiścić opłatę sądową od pozwu, która jest stała i wynosi 600 zł. Opłatę można przelać na konto Sądu, do którego składamy pozew lub kupić znaczki sądowe w kasie w budynku Sądu. Nie można również zapomnieć o tym, że pozew o rozwód należy złożyć w Sądzie Okręgowym, gdyż w sprawach rozwodowych wyłącznie właściwy jest sąd okręgowy. dla mieszkańców Wrześni będzie, to Sąd Okręgowy w Poznaniu. W treści uzasadnienia kluczowe jest wskazanie, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy między stronami ustaje więź gospodarcza, fizyczna i emocjonalna. Wnosząc pozew do Sądu, trzeba w treści uzasadnienia wykazać, że między stronami nie ma już żadnej więzi. 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!