Wysokość zadośćuczynienia a stopa życiowa społeczeństwa

Joanna Janiak radca prawny- sprawy odszkodowawcze

W jednej ze spraw prowadzonych przez Nasza Kancelarię w Wrześni w związku z wypadkiem komunikacyjnym zakład ubezpieczeń zakwestionował wysokość dochodzonego dla powódki zadośćuczynienia podnosząc, iż nie odpowiada ono bieżącej stopie życiowej społeczeństwa.

Jak więc ta stopa życiowa wpływa na wysokość roszczenia?

Na to pytanie już dawno odpowiedziało orzecznictwo, i tak w:  w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2014 r. (sygn. akt IV CSK 112/14) wskazano, iż : Rozmiar zadośćuczynienia może być odnoszony do stopy życiowej społeczeństwa, która pośrednio może rzutować na umiarkowany jego wymiar i to w zasadzie bez względu na status społeczny oraz materialny poszkodowanego. Jednak przesłanka przeciętnej stopy życiowej nie może pozbawić omawianego roszczenia funkcji kompensacyjnej i eliminować innych istotniejszych czynników kształtujących jego rozmiar i ma charakter tylko uzupełniający.

Oznacza, to iż owszem Sąd odnosi się do  ogólnej wartości pieniądza i jego wartości na dzień orzekania, ale sam fakt, iż kwota zadośćuczynienia może wydawać się duża nie powoduje automatycznie uznania, iż jest ono nie zasadne.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!