Wysokość alimentów – Możliwości zarobkowe obowiązanego

Joanna Jędrzejewska- radca prawny sprawy rodzinne

Sprawy o zasądzenie alimentów, to w każdym Sądzie codzienność.

Nie jest tutaj wyjątkiem, także nasz Sąd we Wrześni, gdzie tego typu postępowania odbywają się pewnie codziennie.

Niewątpliwie najważniejsza kwestią w sprawie o alimenty jest określenie ich wysokości.

Na wysokość – żądaną tytułem alimentów kwotę wpływają w pierwszym rzędzie potrzeby osoby uprawnionej. W skrócie, ile kosztuje utrzymanie dziecka, jakie wydatki nie są przez rodzica sprawującego opiekę pokrywane.

Bierzemy także pod uwagę, w jakim zakresie, który z rodziców się rzeczywiście dzieckiem zajmuje. Niejako wówczas swoją pracą spełnia częściowo obowiązek alimentacyjny.

Wreszcie istotne są także zdolności zarobkowe osoby obowiązanej do zapłaty alimentów. Co pod tym pojęciem się kryje? Czym są możliwości zarobkowe obowiązanego?

Od razu należy dodać, iż nie jest to pojęcie tożsame z zarobkami, a zwłaszcza zarobkami oficjalnymi. Tajemnicą poliszynela jest fakt, iż wielu rodziców potrafi skutecznie ukrywać swoje dochody, by, tylko nie zapłacić za dużo na dziecko.

W doktrynie i orzecznictwie wskazuje się, że przez ustawowe określenie „możliwości zarobkowe i majątkowe” należy rozumieć nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane, lecz te zarobki i te dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych. Ocena możliwości zarobkowych nie może wyrażać się jednak w wymaganiu aktywizacji działalności zarobkowej ponad możliwości fizyczne i zdrowotne z uszczerbkiem dla zdrowia zobowiązanego. Przy ocenie zakresu obowiązku alimentacyjnego należy brać pod uwagę także usprawiedliwione potrzeby własne zobowiązanego (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 1975 r. sygn. Akt: III CRAN 330/75, LEX nr 7777).

Podsumowując zdolności zarobkowe, to te realne i hipotetyczne dochody, które osiąga lub mógłby osiągać zobowiązany, gdyby po prostu starał się jej osiągnąć. Z cała pewnością nie można oczekiwać przy tym pracy wieloetapowej, czy ponad siły.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!