Wypadek przy pracy a odszkodowanie z ZUSu

Pracownik, który został poszkodowany w wyniku wypadku przy pracy ma możliwość dochodzenia szeregu roszczeń pieniężnych, których celem jest wynagrodzenie doznanych przez niego krzywd i cierpień jakie powstały w wyniku zdarzenia.

Nie wszyscy wiedzą jednak, iż w związku z wypadkiem przy pracy, pracownikowi przysługuje oprócz odszkodowania od pracodawcy, także odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Pojawia się zatem pytanie, w jakiej wysokości możemy domagać się takiego odszkodowania?

Wysokość przyznawanego jednorazowego odszkodowania jest uzależniona od dwóch czynników:

1. wysokości uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego;

2. wysokości miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia.

Za każdy stwierdzony w postępowaniu przed ZUS 1 % uszczerbku na zdrowiu pracownikowi przysługuje 20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Do obliczeń przyjmuje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie z daty wydawania decyzji, a nie z daty wypadku przy pracy.

Mimo, że nie widać tego na pierwszy rzut oka, tak przyjęty przez ustawodawce sposób obliczenia jest korzystny dla osoby występującą o wypłatę takiego odszkodowania, bowiem przeciętne miesięczne wynagrodzenie z roku na rok wzrasta, a jak wynika z praktyki Naszych prawników, decyzja o jednorazowym odszkodowaniu może zostać wydana nawet kilka lat po wypadku.

W ciągu 3 ostatnich lat stawki za 1 % uszczerbku na zdrowiu wyglądały następująco:

  • od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. – 854 zł;
  • od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. – 917 zł;
  • od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. – 984 zł.

W okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. odszkodowanie za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wynosi 1033 zł.

Kolejną kwestią jest ustalenie wysokości doznanego przez poszkodowanego uszczerbku na zdrowiu. Kto dokonuje zatem takich ustaleń?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przypadku zgłoszenia wypłaty takiego roszczenia powołuje lekarza orzecznika, który zobowiązany jest przeprowadzić wywiad z ubezpieczonym i na jego podstawie ustalić wysokość uszczerbku. Stopień uszczerbku na zdrowiu determinują skutki jakie choroba czy też odniesione obrażenia wyrządziły w organizmie poszkodowanego. Koniecznym jest tutaj także ustalenie dalszych konsekwencji zdrowotnych dla poszkodowanego.

Podkreślić należy, że lekarz nie posiada pełnej swobody i dowolności w określeniu wysokości uszczerbku za konkretnie doznany uraz. Ustalając wysokość uszczerbku, lekarz musi stosować się do tabeli oceny procentowej stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. To z kolei ma na celu zabezpieczenie interesów poszkodowanego oraz uniemożliwia wydawanie absurdalnych i kontrowersyjnych decyzji, z którymi w praktyce Naszej kancelarii mieliśmy do czynienia.

Reasumując, jakiego zatem odszkodowania może domagać się pracownik od ZUS? Jego wysokość zależy od doznanych obrażeń. Przykładowo, gdy w wyniku wypadku przy pracy pracownik odniósł obrażenie w postaci złamania kości nadgarstka prawego lekarz orzecznik może orzec od 5 procent do 15 procent uszczerbku. Jeżeli złamanie powoduje ograniczenie ruchomości w stopniu znacznym procent uszczerbku może być znacznie wyższy.

Zatem za złamanie prawego nadgarstka powodującym ograniczenie ruchomości ręki w stopniu umiarkowanym ubezpieczony może otrzymać aż od 5.165 zł do 15.495 zł.

W konsekwencji, nie sposób uznać, iż jednorazowe odszkodowanie z ZUSs jest niskie.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!