Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego – Kiedy można przestać płacić alimenty?

Radca prawny Joanna Janiak

Ostatnio zgłosił się do nas Pan w sprawie związanej z zaprzestaniem płacenia alimentów na już dorosłą córkę. Sytuacja wyglądała następująco. Powód płacił na rzecz pozwanej rentę alimentacyjną w wysokości 200 zł miesięcznie zasądzoną przez Sąd Rejonowy w Poznaniu jeszcze w latach 90.

Powód nie pamiętał, nawet kiedy dokładnie zostały zasądzone alimenty, jak również nie dysponował żadnymi informacjami o wyroku w sprawie. Niestety też od wielu lat nie miał kontaktów z córką, jak i była żona – matką dziecka. W styczniu bieżącego roku, matka pozwanej wrzuciła do skrzynki na listy powoda karteczkę, w której poinformowała go, że pozwana pracuje, więc nie musi już wysyłać jej alimentów.

Pytanie, jakie pojawiło się u powoda – naszego Klienta, to czy może faktycznie w sposób bezpieczny zaprzestać płacenia alimentów na rzecz dorosłego dziecka?

Po pierwsze zgodnie z art. 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

W przedmiotowej sprawie, skoro pozwana może się utrzymać sama, obowiązek powoda wygasł. Z drugiej, jednak strony wyrok sądowy w sprawie o alimenty sam z siebie nie wygasa i nie traci mocy. Formalnie zatem, mimo zajścia przesłanek do uchylenia obowiązku alimentacyjnego, wyrok nadal znajdowałby się w obrocie prawnym. W konsekwencji na jego podstawie można byłoby skierować sprawę do komornika.

By rozwiązać problem prawny Klienta należało skierować pozew do sądu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. W tej konkretnej sprawie sprawa była o tyle prosta, iż pozwana córka powoda uznała powództwo i sprawa zakończyła się na jednej rozprawie.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!