Wezwanie do zapłaty zachowku – wzór

Sprawy o zapłatę zachowku, to chleb powszedni sądowych korytarzy. Tego typu sprawy sądy rozstrzygają dziesiątkami w każdym miesiącu, czy to Sąd w Wrześni, czy Gnieźnie. Gdzie żyją ludzie, tam i pojawiają się problemy z spadkiem.

Pierwsza rzeczą jaką robi adwokat, któremu zlecono dochodzenie sprawy o zapłatę zachowku jest wezwanie do jego zapłaty. W niniejszym wpisie chcielibyśmy Państwu przedstawić jak wygląda taki wzór – wezwania do zapłaty zachowku. Wzór ten ma oczywiście charakter poglądowy i zawsze sugerujemy skorzystać w sprawie związanej z zachowkiem z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Joanna Janiak – prawo spadkowe Września

WZÓR

Września, dnia 9 lipca 2021 roku

                                                                  Szanowna Pani

                                                                  Krystyna Nowak

                                                                  Ul. Sienkiewicza 333

                                                                  Września

         Szanowna Pani,

         Uprzejmie informuję, że Pan Adam Nowak ustanowił mnie pełnomocnikiem w sprawie związanej z przysługującymi mu względem Pani roszczeniami z tytułu zachowku po zmarłej Kazimierze Nowak.

***

         Jak Pani wiadomo, w testamencie z dnia 26 listopada 1999 r. Pani Kazimiera Nowak  powołała Panią do całości spadku, w skład którego wchodziło m.in. mieszkanie własnościowe przy ul. Jaworowej 39/99 w Wrześni o metrażu ok. 45 m2.

         Stosowanie do treści przepisu art. 991 § 1 k.c. Mój Mandant byłby powołany  do spadku z ustawy, może się od Pani, jako spadkobiercy testamentowego, domagać, połowy wartości przypadającego na niego udziału w spadku czyli zachowku.

         Mój Mandant posiadł wiedzę, iż dokonała Pani sprzedaży przedmiotowego mieszkania, które zostało wystawione za kwotę ponad 240.000,00 zł.

         Wobec powyższego wzywam Panią do zapłaty kwoty 60.000,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na rzecz mojego Mandanta, na wskazany przez niego numer konta.

         Wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2021 r. Mój Mandant, a Pani bratanek, pokłada nadzieje, iż z uwagi na łączące Państwa więzy rodzinne wywiąże się Pani ze złożonych obietnic.

         Wskazuję, iż mój Mandant z uwagi na relacje rodzinne pragnie uniknąć skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, jednakże w przypadku braku dokonania wpłaty odpowiedniej kwoty we wskazanym terminie lub niepodjęcia przez Panią rozmów ugodowych, będzie zmuszony wytoczyć powództwo przed Sąd Rejonowy w Wrześni.

Załączniki: pełnomocnictwo.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!