Uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia

Bartosz Kowalak
Bartosz Kowalak- radca prawny sprawy spadkowe


Sytuacja jakich wiele.

Po śmierci spadkodawcy spadkobiercy ustawowi uzyskali u notariusza akt poświadczenia dziedziczenia stwierdzający nabycie spadku po zmarłej z ustawy. W protokole przyjęcia oświadczenia o przyjęciu spadku uczestnicy postępowania oświadczyli, że zmarła nie pozostawiła testamentu.

Kilka tygodni później wnuczka spadkobierczyni przeglądając dokumenty znajdujące się w domu, pomiędzy rachunkami za rok 2019 r. odnalazła testament holograficzny zmarłej ( holograficzny czyli pisany w całości pismem ręcznym i opatrzony datą).

 Zgodnie z treścią testamentu spadkodawczyni na wypadek swej śmierci zapisała swojej wnuczce mieszkanie znajdujące się na w Wrześni wraz z całym wyposażeniem, a także wszystkie oszczędności.

W związku z powyższym, co w takiej sytuacji należy zrobić, skoro formalnie nabycie spadku zostało już potwierdzone?

Podstawę prawną niniejszego wniosku stanowi art. 679 k.p.c. Zgodnie z jego treścią

dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony, może być przeprowadzony tylko w postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku. W razie przeprowadzenia dowodu, że spadek w całości lub w części nabyła inna osoba niż wskazana w prawomocnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, sąd spadku, zmieniając to postanowienie, stwierdzi nabycie spadku zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym. Przepis ten stosuje się odpowiednio do  zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.

Nie ma zatem przeszkód, aby odnaleziony testament posłużył do zmiany protokołu poświadczenia dziedziczenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!