Zasiedzenie nieruchomości Skarbu Państwa lub komunalnej – przed 1990 r.

Zasiedzenie nieruchomości Skarbu Państwa lub komunalnej – przed 1990 r.

Zgodnie z art. 172 § 1 k.c. posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność choćby uzyskał posiadanie w złej wierze. Ta zasada jednak do upadku Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej […]

Czytaj więcej

Zasiedzenie nieruchomości

Sprawy o zasiedzenie dość często trafiają na wokandę Sądu w Wrześni. Najczęściej przedmiotem tych postepowań jest zasiedzenie nieruchomości- a więc nabycie własności nieruchomości z uwagi na długoletni stan posiadania połączony z wolą władania nieruchomością jak właściciel. Kiedy takie zasiedzenie może mieć miejsce? Zgodnie z art. 172 § 1 k.c. posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem […]

Czytaj więcej

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!