Ile kosztuje prowadzenie sprawy o zachowek na przykładzie Wrześni rok 2023 ?

Ile kosztuje prowadzenie sprawy o zachowek na przykładzie Wrześni rok 2023 ?

Ile kosztuje prowadzenie sprawy o zachowek na przykładzie Wrześni rok 2023 ? Koszty postępowania dotyczącego roszczeń o zachowek składają się z opłat związanych z wniesieniem pozwu (opłaty sądowe, koszty opinii biegłych, koszty związane ze świadkami) oraz kosztów związanych z zatrudnieniem profesjonalnego pełnomocnika, takiego jak adwokat lub radca prawny specjalizujący się w sprawach spadkowych. Ile kosztuje […]

Czytaj więcej

Zmiana aktu poświadczenia dziedziczenia lub stwierdzenia nabycia spadku

Niekiedy po uzyskaniu stwierdzenia nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza okazuje się, iż tak stwierdzone spadkobranie nie odpowiada zamiarom spadkodawcy. Najczęściej możemy mieć sytuacje, gdy pojawił się dodatkowy spadkobierca ( np dziecko z nieprawego łoża) lub tez odnalazł się testament. Wówczas prawo przewiduje możliwość wzruszenia już wydanego postanowienia czy aktu notarialnego, jednakże sytuacja […]

Czytaj więcej

Czy ustalenie przyczynienia się do wypadku automatycznie przesądza o obniżeniu odszkodowania

Każdy wypadek komunikacyjny, czy inne zdarzenie będące podstawą do dochodzenia roszczenia od sprawcy szkody wygląda inaczej. Niekiedy możemy mówić o 100 % odpowiedzialności sprawcy, np: kierowca przekraczający prędkość potrąca pieszego na przejściu dla pieszych. Często jednak zdarza się, iż wina za zdarzenie nie rozkłada się w tak oczywisty sposób. Wówczas możemy mówić o tzw. przyczynieniu […]

Czytaj więcej

Młody wiek poszkodowanego a wysokość zadośćuczynienia

Wysokość zadośćuczynienia należnego osobie poszkodowanej w wyniku wypadku drogowego nie wynika z żadnych tabel, czy matematycznych wzorów. Sąd oceniając jaka konkretnie kwota należy się osobie poszkodowanej w wyniku wypadku musi wziąć pod uwagę wiele różnorodnych kryteriów. Jednym z istotniejszych jest wiek osoby poszkodowanej w wyniku kolizji komunikacyjnej. W szczególności może pojawić się pytanie, czy gdy […]

Czytaj więcej

Koszty opieki osoby bliskiej podczas pobytu w szpitalu jako element odszkodowania za skutki wypadku drogowego

Odszkodowanie obejmujące koszty opieki sprawowanej przez osoby bliskiej jest już raczej niekwestionowanym uprawnieniem osoby poszkodowanej. Nawet w sytuacji, gdy faktycznie nie dochodzi do zapłaty za wykonana usługę. Trudno bowiem oczekiwać, iż mąż będzie płacił żonie za opiekę, czy dziecko rodzicom. Pojawia się natomiast pewna wątpliwość co do sytuacji, gdy poszkodowany domaga się kosztów opieki za […]

Czytaj więcej

Brak uszczerbku na zdrowiu o zadośćuczynienie

W wyniku wypadku komunikacyjnego u Klienta naszej Kancelarii w Wrześni doszło do nieznacznego rozstroju zdrowia. Udało się przeżyć wypadek bez istotnych złamań, czy uszczerbku na zdrowiu. W zasadzie wypadek skończył się dla Klienta poobijaniem i długotrwałym bólem. Niemniej jednak konsekwencje były trochę większe niż tylko zadrapania i kilka wizyt u lekarzy było koniecznością. Po otrzymaniu […]

Czytaj więcej

Zadośćuczynienie- kryteria jakie bierze Sąd pod uwagę ustalając wysokość

Zgodnie z art. 444 § 1 k.c. w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienia szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Z kolei w myśl art. 445 § 1 k.c. w zw. z art. 444 § 1 k.c. sąd może przyznać poszkodowanemu w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia odpowiednią sumę […]

Czytaj więcej

Jak wygląda przesłuchanie pokrzywdzonego w sprawie o zadośćuczynienie

Prowadząc sprawy o zapłatę zadośćuczynienia dla ofiar wypadków drogowych zawsze przed pierwsza rozprawą tłumacze w jaki sposób przebiega proces- postepowanie o zapłatę odszkodowania. Żeby zobrazować przebieg tego postępowania może najlepiej odwołać się do źródła- czyli protokołu z przykładowej rozprawy. Wszystkie dane i okoliczności zdarzenia zostały oczywiście zmienione mimo to myślę, iż niniejszy wpis może być […]

Czytaj więcej

Świadczenie dla pokrzywdzonego w postepowaniu karnym, a możliwość dochodzenia odszkodowania/zadośćuczynienia w postepowaniu cywilnym

W jednej ze spraw, które ostatnio prowadziłem miałem następującą sytuację. Otóż zanim skierowałem sprawę do sadu cywilnego z pozwem o zapłatę zadośćuczynienia prowadziłem sprawę karną. W ramach tego postępowania Sąd przyznał na rzecz pokrzywdzonego w wyniku wypadku komunikacyjnego środek kompensacyjny. Sprawce wypadku uznano za winnego nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym powodując nieumyślnie wypadek […]

Czytaj więcej

Zwrot składki na ubezpieczenie OC od sprawcy wypadku komunikacyjnego?

W ostatnim czasie pojawił się u mnie dość ciekawy problem. Otóż Klient zmuszony był do naprawy auta po wypadku komunikacyjnym, która to naprawa z różnych powodów potrwała dłużej jak poł roku. W tym czasie musiał opłacać między innymi składkę na ubezpieczenie OC. Z związku z powyższym doszedł do wniosku, iż skoro z samochodu nie korzystał, […]

Czytaj więcej

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!