Należyta staranność adwokata lub radcy prawnego

Należyta staranność adwokata lub radcy prawnego

Zlecając prowadzenie sprawy adwokatowi lub radcy prawnemu Klient ma prawo oczekiwać dochowania należytej staranności z jego strony. Czym jest zatem ta należyta staranność? Stosownie do utrwalonego orzecznictwa profesjonalny pełnomocnik zobowiązany jest do należytej staranności. Konstruując wzorzec staranności wymaganej od adwokata, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 czerwca 2010 roku, w sprawie o sygn. akt […]

Czytaj więcej

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!