Sprawa o podział spadku po zmarłym przed Sądem Rejonowym we Wrześni. Jak często dochodzi do ich korzystnego zakończenia? Analiza na podstawie statystyk prowadzonych przez Sąd Rejonowy we Wrześni za 2021 rok.

Bartosz Kowalak
Bartosz Kowalak – radca prawny Kancelaria adwokatów i radców prawnych w Wrześni

Z reguły spadkobiercy, którzy zwracają się do prawników Naszej Kancelarii we Wrześni z prośbą o reprezentowanie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku, zlecają Nam następnie kolejną sprawę, która jest konsekwencją uregulowania sytuacji po zmarłym, a mianowicie dział spadku. Pamiętać bowiem należy, że działu spadku nie można dokonać bez postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, w którym sąd ustala krąg osób dziedziczących po zmarłym.

Nie każdy jednak decyduje się na sprawę o dział spadku, bowiem nie zdaje sobie sprawy jak istotną kwestią jest uregulowanie tego typu spraw. Powyższe ma pełne odzwierciedlenie w statystykach udostępnionych przez Sąd Rejonowy we Wrześni.  Z danych wynika, iż w 2021 roku wpłynęło łącznie 37 spraw o dział spadku. Co więcej, w sądzie obecnie nie rozpoznano jeszcze 42 spraw z ubiegłego roku. Łącznie zatem w 2021 roku w wydziale cywilnym Sądu Rejonowego we Wrześni toczyło się 79 spraw o dział spadku. W 21 sprawach złożony wniosek uwzględniono w całości lub części, a pozostałych 15 spraw załatwiono w inny sposób, tj. umorzono lub zwrócono wniosek. 

Z 79 spraw 42 pozostały do rozpoznania na kolejny rok, tj. 2022. Pamiętać należy, że wydłużenie postępowania w takiej sprawie na kolejny rok, nie oznacza iż sprawa jest na tyle skomplikowana, iż sąd nie jest jej w stanie rozpoznać, a wpływ na to może mieć przede wszystkim data złożenia wniosku lub inne czynniki na które ani adwokat ani radca prawny ani również spadkobierca nie mają wpływu.

Czas trwania takiego procesu zależy od wielu czynników, między innymi od tego w czy strony wnoszą o zgodny podział majątku spadkowego, czy są zgodni co do wartości dzielonego przedmiotu.

W sytuacji gdy powstaje jakakolwiek rozbieżność w kwestii wartości spadku, częstokroć koniecznym jest zasięgnięcie przez sąd opinii biegłego w celu jej właściwego wycenienia, co niewątpliwie wpływa na długość postępowania.

Ile zatem trwa postępowanie o dział spadku przed Sądem we Wrześni? O tym przeczytacie w Naszym kolejnym poście.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!