Rozwód we Wrześni – jak wygląda proces o rozwód?

Joanna Janiak i Joanna Jędrzejewska

Rozwód najczęściej kojarzy się ze stresem i nerwami – nasze doświadczenie pokazuje jednak, iż nie musi tak być. Rozwodami zajmujemy się już od lat w naszej Kancelarii w Poznaniu i w Jarocinie – teraz świadczymy pomoc w tym zakresie również we Wrześni!

Mamy świadomość, iż wielu ludzi nigdy nie brało udziału w sprawach sądowych, dlatego też zapewniamy rzeczową pomoc i wsparcie dla każdego Klienta.

Rozwód jako postępowanie sądowe rozpoczyna się od pozwu wystosowanego przez jedną ze stron. Jeżeli w pozwie nie ma żadnych braków formalnych, sąd wysyła pozew do strony pozwanej, zobowiązując ją/jego do zajęcia stanowiska w sprawie. Warto wiedzieć, iż zdarza się, że druga strona nie odpowie na pozew i nie zjawi się na rozprawie – wtedy sąd może wydać wyrok zaoczny; Jeżeli jednak dojdzie do wymiany pism procesowych przez strony, sąd wyznaczy rozprawę, na której zarówno powód (osoba, która wystąpiła z pozwem), jak i pozwany, przedstawią swoje stanowisko w sprawie; W przypadku rozwodów, w których strony nie potrafią dojść do porozumienia, przeprowadzane są kolejne rozprawy, podczas których sąd może przeprowadzić dowody – najczęściej takimi dowodami w sprawie o rozwód mogą być zeznania świadków. Dowody stanowią istotną część procesu rozwodowego, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata – naszym Klientom zawsze wyjaśniamy każdą czynność w sprawie oraz pomagamy zebrać najistotniejsze informacje, które pomogą w osiągnięciu możliwie najkorzystniejszego rezultatu.

Po zebraniu wszystkich dowodów w sprawie, sąd wydaje wyrok, jednocześnie określając powody danego rozstrzygnięcia.

Jeżeli któraś ze stron nie zgadza się z wyrokiem, można wnieść od niego apelację do sądu apelacyjnego.

Proces ten może wydawać się nieco skomplikowany, jednak zapewniamy, iż z pomocą zespołu naszej Kancelarii, stanie się on tylko formalnością.

Więcej na temat postępowania rozwodowego można przeczytać na naszej dedykowanej rozwodom stronie: https://prawnikodrozwodu.pl/

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!