Rozwód na jednej rozprawie- czy jest możliwy?

Radca prawny Joanna Janiak – prowadzi sprawy o rozwód

Jednym z pytań, które pojawia się podczas pierwszego spotkania w sprawie o rozwód w naszej Kancelarii w Wrześni jest pytanie o długość postepowania rozwodowego. Od razu tytułem wyjaśnienia wskazać należy, iż mieszkańcy Wrześni by się rozwieść nie mogą niestety skorzystać z usług Sądu Rejonowego w Wrześni- właściwym bowiem będzie tutaj Sąd Okręgowy w Poznaniu.

Wracając jednak do tak zadanego pytania, stwierdzić należy, iż tak jest to możliwe, ale zależy to przede wszystkim od jednego zasadniczego warunku- sprawa o rozwód musi być jak najmniej konfliktowa.   Siłą rzeczy w sytuacji dużych emocji i gorącego konfliktu żaden, nawet najlepszy adwokat w Wrześni, czy w  Poznaniu nie pomoże.

W każdym razie oczywistym jest, iż oprócz bezkonfliktowego podejścia małżonków koniecznym jest także aby został wykazany trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Warto także, aby oboje małżonkowie uzgodnili wcześniej, iż będą wnosić o rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie któregokolwiek z nich. W tym przypadku sąd nie będzie zobligowany do przeprowadzenia całego postępowania dowodowego i wykazania czy i który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa, lecz ograniczy się wyłącznie do przesłuchaniu stron. Można wręcz dodać, na podstawie doświadczenia adwokatów z Naszej Kancelarii, iż taka rozprawa potrafi się nawet skończyć po pół godzinie.

Co w przypadku gdy rozwodzący się małżonkowie posiadają małoletnie dzieci?

Uzyskanie rozwodu na pierwszej rozprawie jest możliwe także gdy strony posiadają wspólne małoletnie dzieci. Oczywiście tutaj również kluczowym jest aby oboje rodzice byli zgodni co do przyszłości swojego dziecka.

Przy czym w sprawie o rozwód Sąd jest zobligowany do rozstrzygnięcia w przedmiocie władzy rodzicielskiej, alimentów oraz miejsca zamieszkania dziecka.

Te aspekty muszą być niejako już wcześniej ustalone przez rozwodzących się rodziców.

Najlepiej aby strony sporządziły plan wychowawczy określający sposób wychowania i opieki nad dzieckiem, a także kwestię kontaktów, określając terminy i częstotliwość spotkań. Strony mogą również wskazać, iż kontakt z dzieckiem będzie ustalany na bieżąco- zwłaszcza w sytuacji, gdy strony mają co do siebie pełne zaufanie w zakresie opieki nad dzieckiem.

Porozumienie stron co do alimentów niewątpliwie również będzie czynnikiem wpływającym na szybkość uzyskania rozwodu. Strony powinny dojść do konsensusu przede wszystkim co do wysokości alimentów – w tym zakresie Sąd musi wydać orzeczenie, choć przyznać należy, iż zdarzają się sytuację, że Sąd orzeka, iż obowiązek alimentacyjny spełniany jest poprzez ponoszenie wydatków w czasie sprawowania opieki nad dzieckiem przez każdego z małżonków.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!