Radca prawny a adwokat różnice

Michalina Koligot- aplikant adwokacki z Naszej Kancelarii

Co prawda w ramach Naszej Kancelarii swój zawód wykonują zarówno adwokaci jak i radcowie prawni, to jednak często Klient przychodzący na poradę lub towarzyszący nam na Sali sądowej pyta, w czym jest różnica pomiędzy adwokatem i radca prawnym.

Tak naprawdę w chwili obecnej różnice praktycznie nie występują ( jedyną różnicą jest brak możliwości zatrudnienia adwokata na umowę o pracę). Oczywiście mamy jeszcze jeden wizualny aspekt- jakim są kolory wypustek na todze.

Adwokat nosi togę z zielonymi, a radca niebieskimi elementami.

Poza tym różnic w zasadzie nie ma.

Stosownie do  art. 4 ust. 1 ustawy prawo o adwokaturze – “Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.”

Podobnie mówi art. 6 ust. 1 ustawy o radcach prawnych – “Świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.”

Czy zatem jest jakakolwiek różnica z punktu widzenia Klienta, czy wybiera adwokata, czy radcę prawnego?

Wydaje się, iż z samego faktu, iż dany pełnomocnik wykonuje akurat zawód adwokata, a nie radcy prawnego nie wynika jeszcze, czy akurat z usług tego konkretnego Mecenasa warto lub nie skorzystać.  Każdy pełnomocnik ma swoje preferencje – specjalizację czy prawne koniki  i w tym kierunku posiada niezbędne doświadczenie. Dlatego przy wyborze pełnomocnika czy obrońcy warto szukać opinii innych klientów, a decyzję o powierzeniu sprawy podjąć po spotkaniu z danym Mecenasem.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!