Przykładowe Porozumienie rodzicielskie rodziców w trakcie rozwodu

Joanna Kowali Michalina Koligot aplikanci adwokaccy

Rozwód jest trudną sprawa, zwłaszcza gdy rozwodzący się małżonkowie maja wspólne małoletnie dzieci. Wówczas o ile jest to możliwe proponujemy Stronom zawarcie porozumienia, które będzie regulowało ich wspólne kontakty, alimenty i inne kwestie związane z dzieckiem. Niniejsze porozumienie ma charakter poglądowy (jego autorem jest Mecenas Joanna Jędrzejewska www.prawnikodrozwodów.pl), niemniej jednak gdybyście Państwo byli zainteresowani takim zakończeniem konfliktu, to przede wszystkim w pierwszej kolejności warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

POROZUMIENIE MAŁŻONKÓW

dotyczące sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem oraz alimentów na rzecz dziecka

zawarte w Wrzesni, dnia ……. stycznia 2022 r., pomiędzy:

Agatą Nowak (dalej: Matka)

a

Łukaszem Nowak,  (dalej: Ojciec),

łącznie dalej zwani jako Strony, Rodzice

dotyczące małoletniego dziecka Stron Bogny Nowak

I. PREAMBUŁA

W związku z trwałym i zupełnym rozkładem związku małżeńskiego Stron zawartego w dniu 26 sierpnia 2012 r., Strony postanawiają niniejszym uregulować wszelkie sprawy dotyczące ich małoletniego dziecka w szczególności dotyczące sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem oraz alimentów na rzecz dziecka.

Strony oświadczają, że w postępowaniu rozwodowym toczącym się przed Sądem Okręgowym w Poznaniu zgodnie podtrzymają wniosek o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie stron.

II. WŁADZA RODZICIELSKA

 1. Strony zgodnie ustalają, że władza rodzicielska nad małoletnią będzie przysługiwała obojgu Rodzicom, a miejscem zamieszkania dziecka będzie każdorazowe miejsce zamieszkania Matki.
 2. Ojciec dziecka wyraża zgodę na wyrobienie dokumentu paszportowego dla małoletniej.

III. WYKONYWANIE KONTAKTÓW Z DZIECKIEM

 1. Strony ustalają następujący sposób kontaktów Ojca z małoletnim dzieckiem:
 2. w każdy poniedziałek miesiąca, gdy Ojciec odbierze dziecko ze żłobka/placówki oświatowej (lub w przypadku nieobecności dziecka w żłobku/placówce oświatowej z miejsca zamieszkania Matki) od godz. 16:30 do wtorku, gdy Ojciec odprowadzi dziecko do żłobka/placówki oświatowej (nie później niż o godz. 8:30) lub w przypadku, gdy stan małoletniej nie będzie pozwalał na zaprowadzenie jej do żłobka//placówki oświatowej Ojciec odprowadzi dziecko do miejsca zamieszkania matki o godz. 17:00;
 3. w każdy parzysty weekend miesiąca od piątku, gdy Ojciec odbierze dziecko ze żłobka//placówki oświatowej (lub w przypadku nieobecności w żłobku//placówce oświatowej z miejsca zamieszkania Matki) od godz. 16:30 do niedzieli do godz. 19:00, gdy Ojciec odprowadzi dziecko do miejsca zamieszkania Matki;
 4. w każdy nieparzysty czwartek miesiąca, gdy to Ojciec odbierze dziecko ze żłobka (lub w przypadku nieobecności w żłobku z miejsca zamieszkania Matki) od godz. 16:30 do piątku, gdy Ojciec odprowadzi dziecko do żłobka (nie później niż o godz. 8:30) lub w przypadku gdy stan małoletniej nie będzie pozwalał na zaprowadzenie jej do żłobka Ojciec odprowadzi dziecko do miejsca zamieszkania matki o godz. 17:00;
 5. w trakcie wakacji letnich w latach parzystych – dwa tygodnie sierpnia poczynając od trzeciej soboty sierpnia poza miejscem zamieszkania dziecka, a w latach nieparzystych – dwa tygodnie lipca poczynając od pierwszej soboty lipca, poza miejscem zamieszkania dziecka;
 6. w trakcie ferii zimowych w latach parzystych – drugi tydzień ferii dla województwa wielkopolskiego od soboty od godziny 10:00 poprzedzającej drugi tydzień ferii zimowych do godziny 10:00 w kolejną sobotę, w latach nieparzystych – pierwszy tydzień ferii od soboty od godz. 10:00 poprzedzającej pierwszy tydzień ferii zimowych do godz. 10:00 w kolejną sobotę, poza miejscem zamieszkania dziecka;
 7. w okresie świąteczno-noworocznym w latach nieparzystych 24 grudnia od godz. 10:00 do godz. 17:00 oraz od 27 grudnia od godz. 10:00 do 6 stycznia do godz. 18:00, a w latach parzystych od 24 grudnia od godz. 17:00 do 26 grudnia do godz. 10:00, poza miejscem zamieszkania dziecka;
 8. w Święta Wielkanocne w latach nieparzystych od Wielkiej Niedzieli od godz. 12:00 do Poniedziałku Wielkanocnego do godz. 18:00, a w latach parzystych od Wielkiej Soboty od godz. 10:00 do Wielkiej Niedzieli do godz. 12:00;
 9. w dniu urodzin małoletniej i w Dzień Dziecka (1 czerwca): w latach nieparzystych od godz. 10:00 do godz. 19:00 poza miejscem zamieszkania córki;
 10. inne weekendy, w tym tzw. długie weekendy i święta, dni wolne od pracy, po wcześniejszym ustaleniu kształtu tych kontaktów na bieżąco z Matką.
 11. W przypadku braku możliwości realizacji kontaktów, o których mowa w ust. 1 lit. b), przez Ojca z uwagi na zajęcia na studiach podyplomowych, Strony ustalą w porozumieniu inne dni realizacji tych kontaktów najpóźniej do dnia, w którym zgodnie z harmonogramem kontakty te miały się dobyć. Inny termin kontaktów Strony zaplanują co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem przed ich realizacją.

IV. DECYZJE W SPRAWACH DZIECKA

 1. Bieżące decyzje w sprawach dotyczących dziecka podejmować będzie rodzic, u którego dziecko aktualnie przebywa.
 2. Rodzice zobowiązują się do współdziałania na rzecz dziecka i współdecydowania o wszystkich sprawach dotyczących dziecka.
 3. W sprawach niecierpiących zwłoki, decyzję podejmować będzie rodzic, u którego dziecko aktualnie przebywa.

V. ALIMENTY NA RZECZ MAŁOLETNIEGO DZIECKA STRON

 1. Strony zgodnie ustalają, że Ojciec będzie przekazywał na rzecz dziecka do rąk Matki kwotę 800 zł miesięcznie do dnia 10 każdego miesiąca wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatnościach tytułem alimentów począwszy od lutego 2022 r.

VI. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Rodzice zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich sporów wynikłych na tle wychowywania dziecka z poszanowaniem zdania drugiego rodzica i bez podważania jego autorytetu.
 2. Rodzice nie będą angażować dziecka w ewentualne konflikty. Rodzice zobowiązują się nie wypowiadać niepochlebnie o drugim z rodziców i jego rodzinie przed dzieckiem.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!