Prawo spadkowe

Bartosz Kowalak

Na gruncie prawa cywilnego śmierć osoby bliskiej powoduje, że rodzina zobowiązana jest załatwić szereg kwestii związanych z majątkiem pozostawionym przez zmarłego.

Pomoc fachowego pełnomocnika pozwala szybko i skutecznie załatwić wszystkie sprawy związane ze spadkobraniem, które nierzadko bywają bardzo skomplikowane. Prawnicy z naszej Kancelarii udzielają porad na każdym etapie sprawy związanej z nabyciem spadku, działem spadku, reprezentują Klientów także w postępowaniu sądowym.

W szczególności Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach:

  • o stwierdzenie nabycia spadku;
  • dział spadku;
  • przyjęcie bądź odrzucenie spadku;
  • obalenie testamentu;
  • dotyczących wydziedziczenia osób uprawnionych do nabycia spadku z mocy ustawy;
  • dochodzenie zachowku.

Metodyka pracy naszych prawników:

Na wstępie proponujemy Klientom spotkanie, na którym analizujemy gruntownie sprawę, oceniamy dokumenty oraz przedstawiamy możliwe scenariusze na przyszłość, a także proponujemy sposób rozwiązania. Czasami taka wstępna porada wystarczy, by Klient samodzielnie mógł się zająć swoją sprawą. Najczęściej jest jednak tak, że przypadki, z którymi trafiają do nas Klienci są niezwykle skomplikowane, co powoduje, że otrzymujemy zlecenia ich poprowadzenia. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, niemniej jednak sposób naszego postępowania w podobnych sprawach jest zbliżony, o czym można przeczytać klikając na poszczególne tematy.

Ocena prawna zaistniałej sytuacji

Dokładna analiza stanu faktycznego oraz przepisów prawnych przeprowadzona przez naszych prawników pozwala stwierdzić jakie kroki prawne powinny zostać podjęte, a także ocenić szanse Klienta w ewentualnym postępowaniu sądowym;

Stwierdzenie nabycia spadku

Nasi adwokaci i radcowie prawni pracując nad tymi sprawami pomagają Klientom złożyć do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, a także reprezentują ich w tym postępowaniu. Nadto, nasi prawnicy radzą Klientom jakie czynności należy podjąć, jeżeli Ci zdecydowaliby się przeprowadzić sprawę spadkową u notariusza.

Dział spadku

Dział spadku jest postępowaniem, które następuje po stwierdzeniu nabycia spadku, względnie po poświadczeniu dziedziczenia u notariusza. W tym postępowaniu podejmowane są czynności, które zmierzają do zerwania więzi współwłasności, która powstała pomiędzy spadkobiercami w wyniku spadkobrania. Nasi prawnicy pomagają Klientom skutecznie dokonać podziału majątku pozostawionego przez zmarłego zarówno na etapie przedsądowych negocjacji, jak i przed sądem.

Przyjęcie lub odrzucenie spadku

Czasem okazuje się, że poza aktywami zmarły pozostawił po sobie pasywa, tj. długi spadkowe. W takich sytuacjach prawnicy z naszej Kancelarii doradzają Klientom jakie skutki niesie za sobą przyjęcie spadku wprost bądź z dobrodziejstwem inwentarza, a także jakie czynności należy przedsięwziąć by spadek odrzucić. Pomagamy Klientom uniknąć odpowiedzialności za długi spadkowe również wtedy, gdy po kilku latach od śmierci spadkodawcy i przyjęcia spadku okazuje się, że takowe istnieją.

Obalenie testamentu

Nasi adwokaci i radcowie prawni pomagają również Klientom zakwestionować testament w sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że został on podrobiony, przerobiony, bądź sporządzająca go osoba nie była w stanie skutecznie dokonać rozporządzenia swoim majątkiem.

Wydziedziczenie osób uprawnionych do dziedziczenia z mocy ustawy

W niektórych sytuacjach prawo cywilne pozwala spadkodawcy dokonać wydziedziczenia (tj. pozbawienia praw do spadku) osób, które dziedziczyłyby z mocy ustawy. W naszej Kancelarii Klienci otrzymają poradę jak dokonać wydziedziczenia by było ono skuteczne. Z drugiej strony, osoby, które zostały wydziedziczone znajdą u nas pomoc dotyczącą ustalenia czy wydziedziczenie było prawidłowe i skuteczne, a także jakie działania należy podjąć, by podważyć zawarte w testamencie wydziedziczenie.

Dochodzenie zachowku

Osoby, które zostały pominięte w testamencie, mogą skutecznie domagać się od pozostałych spadkobierców zapłaty odpowiedniej kwoty tytułem zachowku. Nasi prawnicy udzielają zainteresowanym osobom informacji w jakiej wysokości zachowku można się domagać oraz jak należy go obliczać, a także poprowadzą postępowanie sądowe zmierzające do uzyskania należnych kwot.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!