Prawo nieruchomości

Nieruchomości nierzadko stanowią źródło wielu konfliktów natury prawnej – przede wszystkim ze względu na ich wartość materialną, ale i niekiedy sentymentalną. Fachowa i profesjonalna pomoc oraz rzetelność w prowadzeniu spraw dotyczących nieruchomości – to właśnie te czynniki już nieraz pomogły nam osiągnąć pozytywny wynik postępowań.

Prowadzimy dla Państwa sprawy o:

  • zniesienie współwłasności nieruchomości
  • stwierdzenie zasiedzenia prawa własności nieruchomości
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
  • wydanie nieruchomości
  • zwrot nakładów poniesionych na nieruchomość
  • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
    • powstałe w związku z realizacją umów najmu lub dzierżawy nieruchomości
    • powstałe w związku z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości

Jeżeli w sytuacji istnieją widoki na uniknięcie sporu sądowego, zapewniamy Państwu wsparcie w negocjacjach, zarówno w celu ugodowego zakończenia konfliktu, jak i w celu zawarcia umowy dotyczącej nieruchomości.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!