Prawo drogowe

Adwokat Anna Konrady

Zespół naszej Kancelarii reprezentuje Klientów w sprawach karnych związanych z przestępstwami i wykroczeniami w ruchu drogowym, a także osoby podejrzane o spowodowanie wypadku komunikacyjnego. W każdej z tych sytuacji nasi radcowie prawni i adwokaci gotowi są pomóc zarówno w postępowaniu karnym, wykonawczym, jak i administracyjnym – a dobry obrońca to gwarancja pomyślnego zakończenia sprawy o wykroczenie!

Szeroko pojęte czyny przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji to jedne z najczęściej popełnianych przestępstw w Polsce. Umyślne naruszenie prawa drogowego, tak samo jak i nieumyślne, może mieć długotrwałe i negatywne konsekwencje – np. wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów, którego nasi Klienci obawiają się najmocniej. Radcy prawni i adwokaci Naszej Kancelarii zapewnią Państwu profesjonalizm oraz doskonałą znajomość możliwości obronnych, co w konsekwencji pomoże ograniczyć dotkliwość sankcji.

Sprawy z zakresu prawa drogowego, którymi najczęściej się zajmujemy to:

 • spowodowanie wypadku drogowego/kolizji;
 • prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu/narkotyków;
 • naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 • prowadzenie pojazdu bez uprawnień lub bez dokumentów;
 • niezatrzymania się do kontroli;
 • spory dotyczące przekroczenia dopuszczalnej prędkości oraz przekroczenia limitu punktów karnych;
 • warunkowe umorzenie postępowania karnego;
 • dobrowolne poddania się karze;
 • uzyskanie tzw. blokady alkoholowej dla osób posiadających zakaz prowadzenia pojazdów;
 • skrócenie zakazu prowadzenia pojazdu;
 • postępowanie administracyjne dot. cofnięcia uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Jak działamy?

W naszej Kancelarii stawiamy na bezpośredni kontakt z Klientem – w pierwszej kolejności proponujemy spotkanie w naszej Kancelarii. Takie spotkanie pozwala na ustalenie stanu faktycznego sprawy, zapoznanie się z wszelkimi dokumentami związanymi ze sprawą, ale przede wszystkim na rozwianie Państwa wątpliwości natury prawnej oraz przedstawienie możliwych scenariuszy na przyszłość. Nasze doświadczenie pozwala nam przewidzieć, jak może potoczyć się Państwa sprawa, choć jednocześnie mamy świadomość, iż każdy przypadek jest inny. Nie stanowi to jednak żadnej przeszkody, ponieważ zawsze kierujemy się dobrem Klienta, w związku z czym indywidualnie podchodzimy do każdej z prowadzonych spraw. Możemy również zagwarantować Państwu naszą dyspozycyjność – zawsze jesteśmy gotowi umówić się na dodatkowe spotkanie lub porozmawiać telefonicznie, jeżeli tylko zajdzie taka potrzeba. Każda zmiana lub decyzja w sprawie jest przez nas monitorowana, więc zawsze na bieżąco informujemy Państwa o stanie sprawy oraz kolejnych czynnościach sądu oraz organów ścigania. Wiemy, iż sprawy karne wiążą się z ogromnym stresem, jednak zapewniamy, iż spokojne i pomyślne przejście przez nie, jest jak najbardziej możliwe.

Michalina Koligot

Analiza stanu faktycznego oraz weryfikacja kwalifikacji prawnej zdarzenia

Już niejednokrotnie dzięki starannej analizie okoliczności zdarzenia byliśmy w stanie złagodzić kwalifikację prawną popełnionego czynu; Każdy mecenas naszej Kancelarii przywiązuje ogromną uwagę do szczegółów, dzięki czemu ocena tego, kto jest sprawcą wypadku oraz tego, czy doszło do naruszenia przepisów prawa drogowego nieraz ulega zmianie.

Spowodowanie wypadku drogowego albo kolizji

O wypadku drogowym mówimy wtedy, gdy w jego wyniku choćby jeden z uczestników zdarzenia dozna uszczerbku na zdrowiu – a mówiąc dokładniej – „obrażeń naruszających czynności narządów ciała albo rozstrój zdrowia powyżej 7 dni”. Spowodowanie wypadku oznacza konieczność przeprowadzenia procesu karnego, w którym znaczenie mają zeznania świadków, zapis z monitoringu (jeśli takowy istnieje) oraz bardzo często dowód z opinii biegłego. Nie bez znaczenia jest tutaj również linia obrony Klienta oraz sposób prowadzenia sprawy – nasi mecenasowie zwracają uwagę na to, by nie pominięto żadnych istotnych szczegółów zdarzenia, mogących wpłynąć na ocenę winy.
Najczęstszym środkiem karnym w przypadku kolizji jest mandat dla jednego z uczestników zdarzenia drogowego; w sytuacji, gdy uczestnicy nie potrafią dojść do porozumienia, w sądzie rozpoczyna się postępowanie – sprawa o wykroczenie, w której pomoc obrońcy może być kluczowa.

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków

W sprawach o takowym charakterze, mecenasi naszej Kancelarii w pierwszej kolejności muszą upewnić się, że wszystkie formalne wymogi ciążące na organach ścigania zostały spełnione. Podstawę naszej pracy stanowi również analiza akt sprawy – pozwala ona sprawdzić, czy wszystkie pomiary przeprowadzone zostały prawidłowo, a także czy urządzenia pomiarowe posiadały wymagane legalizacje. Kolejna istotna część to pierwsze przesłuchanie w charakterze podejrzanego – również przy tym towarzyszymy Klientowi. Nierzadko, organy prawa proponują dobrowolne poddanie się karze – niekoniecznie warto ulegać takowym sugestiom. Proces sądowy może natomiast służyć udowodnieniu swych racji; Jeżeli sytuacja jest wątpliwa lub niejasna, sięgamy po dodatkowe środki dowodowe – np. opinia biegłego dot. Zawartości niedozwolonych substancji lub w zakresie badań retrospektywnych.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Jest to jeden ze sposobów zakończenia procesu karnego, pozwalający uniknąć dotkliwych sankcji, takich jak zakaz prowadzenia pojazdów – mecenasom z naszej Kancelarii już nieraz udało się “wywalczyć” skrócenie takowego zakazu, a nawet całkowite jego uniknięcie. Dzięki doświadczeniu i profesjonalizmowi, potrafimy ocenić szanse Klienta na warunkowe umorzenie postępowania oraz przekonać sąd do wydania takiego rozstrzygnięcia. Ostatecznie należy jednak pamiętać, iż to sąd decyduje o warunkowym umorzeniu postępowania, analizując indywidualny przypadek pod kątem wszelkich istniejących przesłanek. 

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów.

Warto wiedzieć, iż każdy ze środków karnych może ulec skróceniu po upływie roku i jednocześnie połowie okresu jego obowiązywania. W takowym przypadku rolą mecenasa jest sporządzenie wniosku, który przekona sąd, iż nie ma konieczności dalszego stosowania orzeczonego zakazu. Skrócenie to nie dotyczy jednak zakazu orzeczonego za jazdę pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających.

Spór w zakresie przekroczenia dopuszczalnej prędkości lub ilości punktów karnych.

Przekroczenie przez kierowcę dopuszczalnej prędkości związane jest z możliwością otrzymania mandatu i punktów karnych, natomiast przekroczenie limitu prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym lub przekroczenie limitu punktów karnych – nawet z utratą prawa jazdy. Występując w charakterze obrońcy w tego typu sprawach, mecenasi z naszej Kancelarii sprawdzają najpierw prawidłowość pomiaru prędkości oraz czy pomiar rzeczywiście dotyczył pojazdu sprawcy. Jeżeli kierowca przekroczy limit punktów karnych, jednym z rozwiązań jest sprawdzenie czy punkty te nie zostały wadliwie zsumowane (np. za kilka wykroczeń drogowych popełnionych jednocześnie); W tego typu sprawach nieraz kluczowe okazało się powołanie dowodu z opinii biegłego – np. z dziedziny elektrotechniki.

Niezatrzymanie się do kontroli.

Wraz z dniem 1 czerwca 2018 r., niezatrzymanie się do kontroli, pomimo znaku dźwiękowego i świetlnego organu kontrolującego, równoznaczne jest z przestępstwem, za które grozi utrata prawa jazdy. Trzeba pamiętać, że do skazania konieczne jest wykazanie umyślności sprawcy. Doświadczenie naszych mecenasów pokazuje, że postępowanie w sprawach o niezatrzymanie się do kontroli opiera się głównie na dowodach w postaci zeznań uczestników zdarzenia. Słowa policjantów konfrontuje się ze słowami kierowcy – każdy detal ma więc znaczenie, ponieważ może umożliwić przekonanie sądu do własnych racji.

Zgoda na blokadę alkoholową.

Orzeczony za jazdę pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zakaz prowadzenia pojazdów to decyzja, która nie może ulec skróceniu. W kodeksie karnym wykonawczym istnieje jednak rozwiązanie umożliwiające zmianę tego środka karnego. Po upływie połowy okresu wykonywania środka, można bowiem wnioskować o zmianę jego postaci – zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Aby realnie skrócić czas trwania sankcji należy uzyskać na to zgodę Sądu – później wystarczy już tylko wyposażyć własne auto w odpowiednie urządzenie. Nasi mecenasowie od lat z sukesem sporządzają stosowne wnioski oraz skutecznie wykazują, iż postawa danego kierowcy przemawia za takową modyfikacją zakazu prowadzenia pojazdów.

Postępowanie administracyjne w zakresie zatrzymania prawa jazdy.

Co ciekawe, prawo jazdy stracić można nie tylko w drodze postępowania karnego – kompetencje do wszczęcia postępowania o zatrzymanie prawa jazdy posiada również starosta, prezydent, wójt czy burmistrz. Prawo jazdy stracić można z różnych przyczyn – przykładowo na skutek uzyskania informacji od organów ścigania o naruszeniach zasad o ruchu drogowym, a także w wyniku okoliczności związanych ze zdrowiem fizycznym i psychicznym kierowcy. W tych przypadkach organ administracyjny bada, czy rzeczywiście istnieją czynniki przemawiające za cofnięciem uprawnień, a strona postępowania ma oczywiście prawo czynnie w nim uczestniczyć, również składając własne wnioski dowodowe. Również w opisanym powyżej przypadku pomoc mecenasa może okazać się niezbędna, chociażby przez wzgląd na to, jak dużym sformalizowaniem cechuje się

Zapraszamy do naszej siedziby przy ul. Sienkiewicza 2/1 w Wrześni. Udzielamy także porad prawnych online. Ofertę pomocy prawnej adresujemy nie tylko dla mieszkańców Wrześni, ale również do osób mieszkających w Nekli, Strzałkowie, Słupcy, Gnieźnie, Witkowie, Pyzdrach, czy Miłosławiu

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!