Odszkodowanie za koszty dojazdów w związku z wypadkiem komunikacyjnym według kilometrówki?

Odszkodowanie za koszty dojazdów w związku z wypadkiem komunikacyjnym według kilometrówki?

Jednym z dość istotnych kosztów związanych z powrotem do zdrowia po wypadku komunikacyjnym jest koszt dojazdów. Osoba poszkodowana w wyniku wypadku komunikacyjnego jest często zmuszona do jeżdżenia po lekarzach, Policji, sadach, rehabilitantach, aptekach, czy nawet do sanatorium. Przy obecnych cenach benzyny i ropy tego typu koszty mogą urosnąć do znacznych rozmiarów. Problem jaki się pojawia, […]

Czytaj więcej

Dochodzenie odszkodowania, gdy sprawcą jest kierowca z Unii europejskiej – przed jaki Sąd można skierować pozew?

Na polskich drogach można spotkać coraz więcej pojazdów z tablicą rejestracyjną pochodzącą z innego kraju członkowskiego Unii europejskiej niż Polska. Niestety też coraz częściej tego typu pojazdy uczestniczą w wypadkach komunikacyjnych na naszych drogach. Pojawia się wówczas pytanie do jakiego Sądu osoba poszkodowana może kierować pozew przeciwko takiemu ubezpieczonemu, czy jego ubezpieczycielowi? Właściwość polskiego Sądu […]

Czytaj więcej

Brak uszczerbku na zdrowiu o zadośćuczynienie

W wyniku wypadku komunikacyjnego u Klienta naszej Kancelarii w Wrześni doszło do nieznacznego rozstroju zdrowia. Udało się przeżyć wypadek bez istotnych złamań, czy uszczerbku na zdrowiu. W zasadzie wypadek skończył się dla Klienta poobijaniem i długotrwałym bólem. Niemniej jednak konsekwencje były trochę większe niż tylko zadrapania i kilka wizyt u lekarzy było koniecznością. Po otrzymaniu […]

Czytaj więcej

Zadośćuczynienie- kryteria jakie bierze Sąd pod uwagę ustalając wysokość

Zgodnie z art. 444 § 1 k.c. w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienia szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Z kolei w myśl art. 445 § 1 k.c. w zw. z art. 444 § 1 k.c. sąd może przyznać poszkodowanemu w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia odpowiednią sumę […]

Czytaj więcej

Jak wygląda przesłuchanie pokrzywdzonego w sprawie o zadośćuczynienie

Prowadząc sprawy o zapłatę zadośćuczynienia dla ofiar wypadków drogowych zawsze przed pierwsza rozprawą tłumacze w jaki sposób przebiega proces- postepowanie o zapłatę odszkodowania. Żeby zobrazować przebieg tego postępowania może najlepiej odwołać się do źródła- czyli protokołu z przykładowej rozprawy. Wszystkie dane i okoliczności zdarzenia zostały oczywiście zmienione mimo to myślę, iż niniejszy wpis może być […]

Czytaj więcej

Świadczenie dla pokrzywdzonego w postepowaniu karnym, a możliwość dochodzenia odszkodowania/zadośćuczynienia w postepowaniu cywilnym

W jednej ze spraw, które ostatnio prowadziłem miałem następującą sytuację. Otóż zanim skierowałem sprawę do sadu cywilnego z pozwem o zapłatę zadośćuczynienia prowadziłem sprawę karną. W ramach tego postępowania Sąd przyznał na rzecz pokrzywdzonego w wyniku wypadku komunikacyjnego środek kompensacyjny. Sprawce wypadku uznano za winnego nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym powodując nieumyślnie wypadek […]

Czytaj więcej

Zwrot składki na ubezpieczenie OC od sprawcy wypadku komunikacyjnego?

W ostatnim czasie pojawił się u mnie dość ciekawy problem. Otóż Klient zmuszony był do naprawy auta po wypadku komunikacyjnym, która to naprawa z różnych powodów potrwała dłużej jak poł roku. W tym czasie musiał opłacać między innymi składkę na ubezpieczenie OC. Z związku z powyższym doszedł do wniosku, iż skoro z samochodu nie korzystał, […]

Czytaj więcej

Czy można zmusić do przyjęcia prawa własności w toku sprawy o dział spadku?

Niekiedy w toku sprawy działowej- dział spadku lub podział majątku wspólnego małżonków, okazuje się, iż brak jest zainteresowanych w przejęciu części majątku lub nawet całości. Każda ze stron oczekuje wówczas, iż druga strona ją spłaci, natomiast sama nie chce by c właścicielem nieruchomości, czy rzeczy ruchomej. Pojawia się wówczas pytanie, co wówczas gdy nikt nie […]

Czytaj więcej

Zadośćuczynienie dla obywatela Ukrainy, takie jak dla Polaka?

Od kilku lat liczba obywateli Ukrainy, którzy pracują i żyją w Polsce rośnie. Mając na uwadze obecne zdarzenia w Ukrainie- wywołaną przez Putina wojnę to liczba naszych sąsiadów mieszkających u nas wzrośnie jeszcze skokowo. Także u nas w Wrześni coraz częściej słychać na ulicach język ukraiński lub rosyjski. Niestety też i Ukraińcy ulegają wypadkom. Czy […]

Czytaj więcej

Jakie kryteria bierze Sąd przy ustaleniu wysokości zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej?

Co prawda roszczenie o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w polskim porządku prawnym znalazło się dopiero przed kilkunastoma laty, to jednak obrosło już odpowiednią dozą orzecznictwa sądowego. Dodać należy, iż o ile jeszcze kilka la temu toczyły się dyskusje na temat zasadności wprowadzenia tej regulacji, to obecnie już sędziowie, prawnicy czy adwokaci zgodni są co […]

Czytaj więcej

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!