Pomoc prawna Strzałkowo

Pomoc prawa Strzałkowo – nr tel.: +48 531 335 713

Pomoc prawna Strzałkowo

Choć siedziba naszej Kancelarii znajduje się w Poznaniu, nasze usługi nie ograniczają się jedynie do stolicy Wielkopolski. Posiadamy oddziały również we Wrześni i w Jarocinie, co umożliwia nam świadczenie usług prawnych także w okolicznych miejscowościach, takich jak Strzałkowo, Kaczanowo, Gutowo Małe, czy Targowa Górka.

Miejscowości te są położone są w niewielkiej odległości od Wrześni – od naszego biura położonego przy ulicy Henryka Sienkiewicza dzieli je kilkanaście kilometrów, co przekłada się na około pół godziny podróży.

Zdajemy sobie jednak sprawę, że nie każdy mieszkaniec miejscowości takich jak Strzałkowo ma możliwość przyjazdu i osobistego spotkania we Wrześni. Z tego powodu nasza Kancelaria oferuje pomoc adwokatów i radców prawnych online, za pośrednictwem aplikacji tj. Skype, Zoom, etc. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, w razie potrzeby jesteśmy również w stanie dojechać do Państwa miejscowości i spotkać się w Państwa miejscu zamieszkania – bez względu na to, czy będzie to Września, Strzałkowo, czy inna pobliska miejscowość.

Zakres usług

Szczegółowy zakres usług oferowanych przez naszą Kancelarię znajduje się w zakładce „Usługi”. Identyczne usługi prawne świadczymy także na rzecz mieszkańców Strzałkowa – należy do nich udzielanie porad prawnych i prowadzenie postępowań w dziedzinach takich jak prawo cywilne, w tym prawo spadkowe i prawo rodzinne, a także prawo karne. Do przykładowych czynności podejmowanych przez naszą Kancelarię należy sporządzanie pism i reprezentowanie Klientów w sprawach o:

 • zapłatę,
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie,
 • rozwód i separację,
 • alimenty,
 • władzę rodzicielską,
 • kontakty z dzieckiem,
 • podział majątku wspólnego małżonków,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • zachowek,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • odwołanie darowizny,
 • roszczenia z tytułu umów,
 • wypadki drogowe.

W ramach tych spraw występujemy w imieniu Klientów do osób trzecich oraz instytucji, a także reprezentujemy ich przed sądami i innymi podmiotami władzy publicznej na terenie województwa wielkopolskiego, m.in. w Poznaniu, we Wrześni, w Słupcy, czy w Koninie.

Jeżeli na powyższej liście nie została wymieniona dotycząca Państwa sprawa, zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 531 335 713 – w rozmowie telefonicznej wstępnie omówimy nurtujący Państwa problem i zaproponujemy możliwe rozwiązania.

Rozwód Strzałkowo

Ponieważ w sprawach o rozwód sądami właściwymi miejscowo są sądy okręgowe, dla mieszkańców Strzałkowa właściwym w tego rodzaju sprawach będzie Sąd Okręgowy w Koninie. W związku z powyższym, decydując się na złożenie pozwu o rozwód, warto zasięgnąć pomocy adwokata albo radcy prawnego posiadającego doświadczenie w występowaniu przed tym sądem.

Prawnicy w naszej Kancelarii odznaczają się wiedzą praktyczną obejmującą nie tylko funkcjonowanie sądów poznańskich, ale też innych, takich jak Sąd Rejonowy w Słupcy, czy Sąd Okręgowy w Koninie. Co więcej, zdajemy sobie sprawę z tego, że sprawom o rozwód bardzo często towarzyszą silne, gwałtowne emocje – w takich przypadkach naszą rolą jest ich opanowanie i odpowiednie pokierowanie Klientów w taki sposób, aby maksymalnie zwiększyć ich szanse na wygranie procesu.

Sprawa o rozwód może zakończyć się również na pierwszej rozprawie. Aby tak się stało, konieczna jest jednak zgodność małżonków oraz wykazanie przed sądem trzech przesłanek: zupełnego i trwałego zaniku więzi fizycznych, emocjonalnych i gospodarczych partnerów.

W przypadku osób decydujących się na taki sposób zakończenia małżeństwa, jak również gdy zachodzi konieczność rozstrzygnięcia o podziale majątku wspólnego bądź uregulowania sytuacji małoletnich dzieci stron, nasi adwokaci i radcowie prawni pomogą opracować strategie procesową dopasowaną do indywidualnej sytuacji Klienta.

Więcej informacji na temat rozwodów można znaleźć na naszej stronie: www.prawnikodrozwodu.pl

Prawo rodzinne Strzałkowo

Prawo rodzinne jest gałęzią bardzo szeroką, obejmującą różne rodzaje spraw. Jak już wspomniano wyżej, zakres naszych usług obejmuje pomoc radcy prawnego lub adwokata mieszkańcom Strzałkowa nie tylko przy rozwodach. Wieloletnie, nabyte na salach sądowych doświadczenie naszych prawników gwarantuje profesjonalne poprowadzenie Państwa sprawy, rzetelne i merytoryczne rozwiązanie Państwa problemów prawnych, a także wsparcie emocjonalne.

Właściwym sądem rodzinnym dla mieszkańców Strzałkowa jest Sąd Rejonowy w Słupcy, III Wydział Rodzinny i Nieletnich. Prawnicy naszej kancelarii posiadają doświadczenie i reprezentują Klientów między innymi w sprawach o:

 • podział majątku wspólnego małżonków,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,
 • alimenty,
 • władzę rodzicielską,
 • kontakty z dziećmi,
 • przysposobienie
 • ustanowienie kuratora dla małoletniego,
 • zezwolenie rodzicom przez sąd na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem dziecka,
 • ustalenie ojcostwa,
 • ubezwłasnowolnienie.

Prawo karne Strzałkowo

Podobnie jak procesy cywilne, również procesy karne często wiążą się z silnym niepokojem i stresem, wynikającymi z rozstrzyganą w ich ramach kwestią odpowiedzialności karnej. Zakończenie sprawy karnej poczuciem ulgi jest jednak możliwe, gdy bez zbędnej zwłoki sięgniemy po pomoc adwokata. Udział obrońcy już w początkowych czynnościach może okazać się kluczowy – z tego powodu nasza Kancelaria oferuje pomoc prawną i reprezentowanie klientów także w czynnościach przed Posterunkiem Policji w Strzałkowie, Komendą Powiatową Policji w Słupcy, Prokuraturą Rejonową w Słupcy, Prokuraturą Okręgową w Koninie oraz prokuraturami w Poznaniu.

Zadaniem obrońcy w procesie karnym jest wykazanie braku popełnienia zarzucanego przestępstwa przez podejrzanego (oskarżonego) i doprowadzenie do wydania wyroku uniewinniającego albo umorzenia postępowania. Natomiast w sytuacji, gdy fakt popełnienia przestępstwa jest jednoznaczny, obrońca działa w celu uzyskania możliwie najkorzystniejszego wyroku w zakresie kary oraz środków karnych. Adwokaci z naszej Kancelarii we Wrześni potrafią skuteczne walczyć o interesy Klientów, uzyskując na ich rzecz możliwie najkorzystniejsze rozstrzygnięcia organów procesowych.

W praktyce nasza Kancelaria pomaga Klientom między innymi w sprawach:

 • rozstroju zdrowia wskutek naruszenia nietykalności cielesnej (np. pobicia),
 • przestępstw przeciwko mieniu (np. kradzież, włamanie, oszustwo),
 • o zniewagę lub zniesławienie,
 • o sfałszowanie dokumentu.

W sprawach karnych prawnicy naszej Kancelarii reprezentują interesy zarówno podejrzanych (oskarżonych) – również na etapie postępowania wykonawczego – jak i pokrzywdzonych. Bez względu na to, po której stronie sali sądowej się znajdą, nasi Klienci mogą liczyć na profesjonalną pomoc popartą bogatym doświadczeniem – mieszkańcy Strzałkowa nie są tutaj wyjątkiem.

Prawo drogowe Strzałkowo

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji niewątpliwie należą do grupy najczęściej popełnianych w Polsce przestępstw i nierzadko pociągają za sobą dotkliwe i długotrwałe konsekwencje, np. w postaci wieloletniego zakazu prowadzenia pojazdów.

Z praktyki wiemy, że tego skutku (zatrzymania lub utraty prawa jazdy) nasi Klienci obawiają się najbardziej. Pomoc adwokata w tego rodzaju sprawach pozwala wykorzystać szereg możliwości obronnych, a często prowadzi do ograniczenia dotkliwość sankcji.

Mieszkańcom Strzałkowa, bez względu na miejsce, w którym doszło do zdarzenia, oferujemy naszą pomoc i doświadczenie w sprawach dotyczących:

 • spowodowania wypadku drogowego albo kolizji,
 • prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających, w stanie nietrzeźwości i w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,
 • uzyskania tzw. blokady alkoholowej,
 • skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów,
 • reprezentowania w postępowaniu administracyjnym w zakresie cofnięcia uprawnień do prowadzenia pojazdów,
 • naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • przekroczenia dopuszczalnej prędkości,
 • przekroczenia limitu punktów karnych,
 • prowadzenia pojazdu bez wymaganych uprawnień,
 • niezatrzymania się do kontroli,
 • rozstroju zdrowia wskutek uczestnictwa w wypadku komunikacyjnym – niezależnie od tego, czy pokrzywdzonym jest kierowca, pasażer, pieszy albo rowerzysta.

Jeżeli zatem Państwo bądź osoba Państwu najbliższa – członek rodziny, przyjaciel, znajomy – uczestniczyła w zdarzeniu drogowym na terenie Strzałkowa lub okolic, Poznania bądź innego miejsca na mapie Wielkopolski i nie wie, co robić dalej, prawnicy naszej Kancelarii są zawsze gotowi, aby udzielić profesjonalnej porady prawnej.

Jednocześnie warto pamiętać o tym, że nasi adwokaci i radcy prawni specjalizują się w prawie odszkodowań – wieloletnia praktyka sprawia, że nasza Kancelaria może pochwalić się dużą ilością wygranych spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie, w których nasi Klienci uzyskali wysokie, satysfakcjonujące sumy pieniędzy.

Więcej informacji na temat odszkodowań można znaleźć na naszej stronie: www.blogoodszkodowaniach.pl

Prawo oświatowe Strzałkowo

Nasza Kancelaria jako jedna z nielicznych w Polsce specjalizuje się także w prawie oświatowym. Bez względu na to, czy są Państwo rodzicami uczniów, czy pracownikami placówek edukacyjnych, nasi radcy prawni posiadają szerokie doświadczenie zarówno w kwestiach oświatowych, jak i pracowniczych. Powyższe umożliwia udzielanie nie tylko mieszkańcom Poznania, ale też miejscowości takich jak Września, Strzałkowo, czy innych miejscowości położonych na mapie Polski, udzielanie kompleksowych, profesjonalnych porad prawnych. Nasi Klienci cenią sobie dostępność świadczonych przez nas usług, co możliwe jest dzięki sprawnie zorganizowanemu systemowi udzielania porad prawnych na odległość (telefonicznie bądź za pośrednictwem aplikacji Skype, Zoom, czy innego środka komunikowania się na odległość z jednoczesnym przekazem dźwięku i obrazu).

Więcej informacji na temat prawa oświatowego oraz pełen wykaz świadczonych przez naszą Kancelarię usług w tym zakresie można znaleźć na naszej stronie:

Prawnik Strzałkowo

Wskazany powyżej zakres prowadzonych przez naszą Kancelarię spraw, z uwagi na dużą ich ilość oraz różnorodność, stanowi jedynie przykład. Jeśli więc potrzebują Państwo pomocy adwokata albo radcy prawnego w Strzałkowie, zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego lub mailowego – nasi prawnicy omówią z Państwem sytuację i zaproponują możliwe rozwiązania oraz formy współpracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!