Pomoc prawna Słupca

Pomoc prawna Słupca – tel: +48 531 335 713

Pomoc prawna Słupca

Jeżeli trafiliście Państwo na stronę Naszej Kancelarii prawnej, to wiecie Państwo, iż poza Wrześnią prowadzimy także biura prawne w Poznaniu i Jarocinie.

Ulica Sienkiewicza w Wrześni, przy której znajduje się nasza Kancelaria jak i sama Września położona jest w niewielkiej odległości od Słupcy, Strzałkowa, Goliny, Powidza, Witkowa, czy Pyzdr. Dlatego też nasz zespół prawników: radców prawnych i adwokatów kieruje swoją ofertę usług prawnych także do mieszkańców Słupcy i innych miejscowości z powiatu słupeckiego.

Zdajemy sobie sprawę, iż być może nie zawsze mieszkaniec takich miejscowości jak Słupca, Strzałkowo, Golina, Zagórów, czy Pyzdry będzie mógł lub miał możliwość podjechać do Wrześni, choć Wrześnię i Słupcę dzieli jedynie kilkanaście kilometrów lub też niecałe pół godziny drogi.

Dlatego też w pierwszej kolejności zapraszamy na poradę prawną do siedziby naszej Kancelarii przy ul. Sienkiewicza. Jednakże działamy także online, możemy spotkać się za pomocą videołącza typu skype, czy zoom. Wreszcie też jeżeli jest taka potrzeba nasz prawnik, radca prawny lub adwokat może dojechać do Państwa miejscowości i spotkać się u Państwa w domu, czy to będzie Słupca, Golina, czy Strzałkowo.

Zakres usług prawnych w Słupcy

Mieszkańcom Słupcy oferujemy pomoc prawną adwokata czy radcy w takich dziedzinach jak:

 • prawo cywilne,
 • prawo spadkowe,
 • prawo karne,
 • prawo drogowe,
 • odszkodowania,
 • prawo rodzinne,
 • rozwody,
 • prawo nieruchomości,
 • sprawy sądowe

Prawo cywilne Słupca

Możemy śmiało powiedzieć, iż zespół prawników z naszej Kancelarii prawnej zajmował się już i zajmuje wszystkimi rodzajami spraw z zakresu prawa cywilnego.

Są to takie sprawy jak:

 • o zapłatę,
 • odszkodowania i zadośćuczynienia,
 • zasiedzenie,
 • podział majątku,
 • dział spadku,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • eksmisję,
 • unieważnienie umowy,
 • z zakresu ochrony dóbr osobistych,
 • zachowek,
 • odwołanie darowizny,
 • z umowy o działo i zlecenie,

W ramach tych spraw doradzamy, udzielamy porad prawnych, tworzymy umowy, czy wreszcie zastępujemy Klienta w sądzie. Chociażby reprezentując przed Sądem Rejonowym w Słupcy.

Rozwód Słupca i podział majątku

Mieszkańcy Słupcy, Strzałkowa i Goliny nie są wyjątkiem na mapie Kraju i jak wszyscy także trafiają do sądu z pozwem o rozwód, a po jego przeprowadzeniu w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków. Właściwym Sądem dla przeprowadzenia sprawy o rozwód dla mieszkańców Słupcy, Strzałkowa, Goliny jest Sąd Okręgowy w Koninie.

Podkreślić przy tym należy, iż rozwodowi w każdym przypadku towarzyszą duże emocje i wzajemne pretensje skłóconych małżonków. Rolą adwokata czy radcy prawnego prowadzącego taką sprawę jest ich opanowanie.

Sprawa o rozwód może skończyć się nawet „na pierwszej rozprawie”. Trzeba tylko przekonać sąd, że rozpad małżeństwa (rozumianego jako suma więzi emocjonalnej, gospodarczej oraz fizycznej) miał miejsce. W przypadku osób posiadających małoletnie dzieci w ramach postępowania rozwodowego rozstrzygnięte zostaną także kwestie związane z władzą rodzicielską, alimentami czy kontaktami z dziećmi. Klientom, którzy decydują się na taki sposób zakończenia swojego małżeństwa, nasi adwokaci i radcowie prawni pomogą opracować strategie procesową dopasowaną do ich indywidualnej sytuacji. Na sukces w postępowaniu rozwodowym składa się m.in. współpraca i wzajemne zaufanie pomiędzy Klientem a pełnomocnikiem – adwokatem lub radcą prawnym.

Podział majątku wspólnego jest z reguły ostatnim elementem, który muszą uregulować byli małżonkowie. Tutaj właściwym Sądem dla mieszkańców powiatu słupeckiego będzie Sąd Rejonowy w Słupcy. Przy czym podział majątku wspólnego nie musi skończyć się w sądzie i oznaczać walki o każdą przysłowiową „szklankę”. Pomagamy przeprowadzić podział majątku w sposób sprawny, z dokonaniem rozliczenia wszelkich nakładów, które będą możliwe.

Więcej na temat rozwodów na naszej stronie: www.prawnikodrozwodu.pl

Prawo rodzinne Słupca

Praktyka zespołu adwokatów i radców prawnych wchodzących w skład Kancelarii w zakresie spraw rodzinnych poparta jest wieloletnim doświadczeniem nabytym na salach sądowych.

Poza wspomnianymi wyżej sprawami o rozwód i podział majątku nasi prawnicy zajmują się sprawami o:

 • separację,
 • kontakty z dziećmi,
 • alimenty,
 • uchylenie i ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego,
 • sprawami o zaspokajanie potrzeb rodziny,
 • władzy rodzicielskiej,
 • o ubezwłasnowolnienie.

Przy czym powyższy zakres nie wyczerpuje całego repertuaru spraw, w których możemy Państwa reprezentować przed Sądem Rejonowym w Słupcy.

Prawo karne Słupca

Proces karny, praktycznie dla każdego oznacza silny niepokój i stres, wiążący się choćby z rozstrzyganą w jego ramach kwestią odpowiedzialności karnej.

Zakończenie sprawy karnej poczuciem ulgi jest jednak możliwe, gdy czym prędzej sięgniemy po pomoc adwokata. Udział obrońcy już w początkowych czynnościach może okazać się kluczowy. Niestety również i mieszkańcy Słupcy i okolicznych gmin mogą wejść w konflikt z prawem, co powinno skłaniać do poszukania pomocy Adwokata w Słupcy, czy Wrześni.

Zadaniem, przed którym staje adwokat w roli obrońcy w procesie karnym, jest wykazanie braku popełnienia zarzucanego przestępstwa przez podejrzanego albo oskarżonego i doprowadzenie do wydania wyroku uniewinniającego lub umorzenia postępowania. Natomiast niekiedy w sytuacji, gdy przestępstwo jest jednoznacznie udowodnione, adwokat działa w celu uzyskania możliwie najkorzystniejszego wyroku w zakresie kary oraz środków karnych. Adwokaci z naszej Kancelarii w Wrześni potrafią skuteczne walczyć o jak najmniejszy wymiar kary, aby uniknąć konieczności odbywania kary pozbawienia wolności.

Naszym Klientom najczęściej pomagamy w następujących rodzajach spraw:

 • przestępstw przeciwko mieniu (kradzież, włamanie, oszustwo, przywłaszczenie);
 • spowodowania wypadku drogowego albo kolizji;
 • zniewagi, zniesławienia;
 • przestępstw związanych z handlem narkotykami;
 • warunkowego umorzenia postępowania karnego;
 • udziału w bójce pobiciu;
 • tymczasowe aresztowanie,
 • przestępstw o charakterze seksualnym;
 • prowadzenia pojazdu po alkoholu i narkotykach;
 • rozstroju zdrowia i naruszenie nietykalności cielesnej;
 • fałszowania dokumentów;
 • przestępstw skarbowych;
 • dobrowolnego poddania się karze;
 • dozoru elektronicznego

Prawo drogowe Słupca

Joanna Kowal

Niewątpliwie do grupy najczęściej popełnianych w Polsce przestępstw należą czyny przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji – czyli popełnione w ruchu drogowym. Naruszenia prawa drogowego może pociągać za sobą dotkliwe i długotrwałe konsekwencje w postaci wieloletniego zakazu prowadzenia pojazdów.

Z naszej praktyki wiemy, że tego skutku (zatrzymania lub utraty prawa jazdy) nasi Klienci obawiają się najmocniej. Pomoc adwokata w tego rodzaju sprawach pozwala wykorzystać szereg możliwości obronnych, a często prowadzi do ograniczenia dotkliwość sankcji.

Naszym Klientom najczęściej pomagamy w następujących rodzajach spraw:

 • spowodowania wypadku drogowego albo kolizji;
 • prowadzenia pojazdu po alkoholu
 • prowadzenia pojazdu po narkotykach;
 • naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 • niezatrzymania się do kontroli;
 • prowadzenie pojazdu bez uprawnień lub bez dokumentów;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości,
 • lub limitu punktów karnych;
 • warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawie komunikacyjnej;
 • dobrowolnego poddania się karze;
 • skrócenia zakazu prowadzenia pojazdu;
 • uzyskania tzw. blokady alkoholowej dla osób posiadających zakaz prowadzenia pojazdów;
 • postępowania administracyjnego dot. cofnięcia uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Prawo nieruchomości Słupca

Od samego początku istnienia naszej kancelarii prawnej prowadzimy wszystkie sprawy związane z nieruchomościami. Wielokrotnie prowadziliśmy skomplikowane procesy sądowe związane z nieruchomościami takimi jak:

 • zasiedzenie,
 • zniesienie współwłasności,
 • zapłatę czynszu najmu
 • wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • ustanowienie bądź zniesienie służebności gruntowych i drogi koniecznej.
 • zmiany wpisu w księgach wieczystych.

Prawo spadkowe Słupca

Dziedziną prawa, w której nasza Kancelaria uzyskała wysoki stopień specjalizacji jest prawo spadkowe.

Prawo spadkowe, to dział prawa cywilnego, który reguluje zasady przejścia praw i obowiązków przysługujących spadkodawcy na jego następców prawnych – czyli spadkobierców.

Przekładając tę definicje na język bardziej przyjazny dla Klientów Kancelarii, prawo spadkowe, to przepisy regulujące kwestie dziedziczenia po śmierci najczęściej członka naszej rodziny jak tez i zasady na jakich dziedziczyć będą po nas nasi bliscy.

W szczególności Kancelaria świadczy pomoc prawną dla mieszkańców Słupcy w sprawach:

 • o stwierdzenie nabycia spadku;
 • dział spadku;
 • przyjęcie bądź odrzucenie spadku;
 • obalenie testamentu;
 • dotyczących wydziedziczenia osób uprawnionych do nabycia spadku z mocy ustawy;
 • dochodzenie zachowku.

Odszkodowanie Słupca

Wieloletnie doświadczenie prawników z naszej Kancelarii pozwala nam stwierdzić, że jesteśmy w tej dziedzinie specjalistami.

Możemy się pochwalić sporą rzeszą indywidualnych Klientów, dla których udało nam się uzyskać wysokie odszkodowania i zadośćuczynienia.

Pomagamy zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego (przed ubezpieczycielem), jak i przed sądem w Słupcy czy Koninie. Niestety również mieszkańcom Słupcy  może przytrafić się nieszczęśliwy wypadek, czy też mogą się stać uczestnikami kolizji drogowej na ulicach Słupcy czy Strzałkowa. Wówczas warto rozważyć zwrócenie się o pomoc adwokata w Wrześni i Słupcy.

Kancelaria oferuje swą pomoc osobom:

 • poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, niezależnie od tego czy były one kierowcą, pasażerem, pieszym albo rowerzystą;
 • którym ubezpieczyciel zaproponował rażąco niskie świadczenie z polisy posagowej;
 • otrzymały niesatysfakcjonującą wypłatę z polisy na życie;
 • poszkodowanym w wyniku innych zdarzeń losowych, takich jak wypadek na oblodzonym chodniku, zniszczonych schodach, dziurawej drodze, itp.;
 • które doznały szkody w wyniku błędu lekarskiego;
 • poszkodowanym w czasie prac w gospodarstwie rolnym;
 • które w wyniku wypadku straciły osobę najbliższą;
 • których mienie zostało uszkodzone lub zniszczone np. w wyniku zalania mieszkania przez sąsiada, spalenia mieszkania, kradzieży;
 • których samochód został skradziony
 • bądź uszkodzony;
 • które poniosły szkodę w swoich plonach – szkody rolnicze;
 • których budynki gospodarskie uległy zniszczeniu;
 • które doznały szkody w wyniku niedotrzymania umowy przez biuro podróży;

Więcej o odszkodowaniach możecie Państwo poczytać na blogu Kancelarii w: www.blogoodszkodowaniach.pl

Sprawy sądowe w Słupcy i w Koninie

Nasza Kancelaria jest przede wszystkim Kancelarią procesową. W chwili obecnej nasi prawnicy prowadzą około 600 spraw sądowych, także przed Sądem Rejonowym w Słupcy jak i Sądem Okręgowym w Koninie. Te sady w zależności od charakteru sprawy lub wartości dochodzonego roszczenia są właściwymi dla rozpatrywania spraw mieszkańców takich miast jak Słupca, Zagórów, Golina, Strzałkowo.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!