Pomoc prawna Miłosław

Pomoc prawna Miłosław tel: +48 531 335 713

Radczynie prawne Joanna Janiak i Joanna Jędrzejewska- pomoc prawna w Miłosławiu

Pomoc prawa Miłosław

Jeżeli znaleźliście Państwo stronę Naszej Kancelarii prawnej, to zapewne też wiecie, iż poza Poznaniem, Nasza Kancelaria posiada także biura we Wrześni oraz Jarocinie.

Biuro Naszej Kancelarii znajduje się przy ul. Sienkiewicza 2/1 we Wrześni. Miejscowość ta sąsiaduje m.in. z Miłosławiem, Skotnikami czy Obłaczkowem. Stąd też pomoc prawna oraz usługi prawne zespołu naszych adwokatów i radców prawnych oferowane są także mieszkańcom Miłosławia i pobliskich miejscowości.

Zdajemy sobie bowiem sprawę, iż Września to najbliższe większe miasto, zawierające rozwiniętą aglomerację miejską, w pobliżu takich miejscowości jak Miłosław, Kębłowo, Skotniki czy Obłaczkowo, które dzieli jedynie kilkanaście kilometrów drogi.

Stąd też, z uwagi na niewielką odległość zapraszam Państwa na poradę prawną do siedziby Naszej Kancelarii we Wrześniu przy ul. Sienkiewicza. Jeżeli nie mają Państwo możliwości dojazdu do Wrześniu, wskazujemy że Nasza Kancelaria świadczy także usługi prawne w formie online, co umożliwia Nam spotkać się za pomocą videołącza typu skype, czy zoom. Wreszcie też, jeżeli zachodzi taka potrzeba nasz prawnik, radca prawny lub adwokat może przyjechać do Państwa miejscowości i spotkać się u Państwa w domu, czy to będzie Miłosław, Kębłowo, Skotniki czy Obłaczkowo czy też inne pobliskie miejscowości.

Zakres usług prawnych w Miłosławiu

Mieszkańcom Miłosławia i pobliskich miejscowości oferujemy pomoc prawną świadczoną przez adwokata czy radcę prawnego w takich dziedzinach jak:

 • prawo karne,
 • prawo drogowe,
 • odszkodowania,
 • prawo cywilne,
 • prawo spadkowe,
 • prawo rodzinne,
 • rozwody,
 • prawo nieruchomości,
 • sprawy sądowe,

Prawo karne Miłosław

Tajemnicą nie jest, iż proces karny, praktycznie dla każdego wiąże się z ogromnym stresem oraz niepokojem, wiążącym się choćby z rozstrzyganą w jego ramach kwestią odpowiedzialności karnej.

Proszę jednak pamiętać, że dla osoby bez doświadczenia w tego rodzaju sprawach, każda z nich wydaje się być przegrana w oczach klienta, co w większym stopniu potęguje stres i zaburza poczcie wolności klienta. Stąd też, im szybciej skorzystamy z pomocy adwokata nie tyle co spojrzy on doświadczonym okiem na sprawę i przedstawi możliwe scenariusze jej zakończenia, co w konsekwencji pozwoli uprać się Państwu z towarzyszącym niepokojem.

Naszym klientom od zawsze powtarzamy, iż udział obrońcy już może okazać się istotny już w początkowych czynnościach prowadzonych przez organy ścigania. Mimo tego, że Miłosław to niewielka miejscowość, również jej mieszkańcy, a także mieszkańcy okolicznych wiosek mogą wejść w konflikt z prawem, co powinno zachęcać do poszukania pomocy Adwokata we Wrześni, czy Jarocina.

Zadaniem, przed którym staje adwokat w roli obrońcy w procesie karnym, jest wykazanie braku popełnienia zarzucanego przestępstwa przez podejrzanego albo oskarżonego i doprowadzenie do wydania wyroku uniewinniającego lub umorzenia postępowania. Natomiast niekiedy w sytuacji, gdy przestępstwo jest jednoznacznie udowodnione, adwokat działa w celu uzyskania możliwie najkorzystniejszego wyroku w zakresie kary oraz środków karnych. Adwokaci z naszej Kancelarii we Wrześni i Jarocina potrafią skuteczne walczyć o jak najmniejszy wymiar kary, aby uniknąć konieczności odbywania kary pozbawienia wolności.

W przypadku zatrzymania podejrzanego należy działać natychmiast. Upoważnienia do działania w sprawie może udzielić najbliższa osoba zatrzymanego i już na tej podstawie Nasi adwokaci mogą podjąć czynności umożliwiające zwolnienie zatrzymanego z aresztu i powrót do rodziny. Zdajemy sobie bowiem, co przeżywa zarówno zatrzymany jak i jego rodzina.

Naszym Klientom najczęściej pomagamy w następujących rodzajach spraw:

 • spowodowania wypadku drogowego albo kolizji;
 • prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu i narkotykach;
 • przestępstw kradzieży, włamania, oszustwa, przywłaszczenia;
 • warunkowego umorzenia postępowania karnego;
 • udziału w bójce pobiciu;
 • tymczasowe aresztowanie,
 • zniewagi, zniesławienia;
 • przestępstw związanych z handlem narkotykami;
 • przestępstw o charakterze seksualnym;
 • rozstroju zdrowia i naruszenie nietykalności cielesnej;
 • fałszowania dokumentów;
 • przestępstw skarbowych;
 • dobrowolnego poddania się karze;
 • dozoru elektronicznego.

Prawo drogowego

Zespół Naszych prawników oferuje także Państwu porady prawne i reprezentację we wszelkich postępowaniach zarówno karnych, wykroczeniowych jak i administracyjnych związanych z ruchem drogowym. Zdobyte przez Naszych adwokatów i radców prawnych duże doświadczenie w prowadzeniu licznych postępowań toczących się na terenie całego kraju umożliwia Nam szybką i kompleksową pomocą prawną świadczoną nowym klientom.

Pamiętać należy, że naruszenie prawa drogowego może pociągać za sobą dotkliwe i długotrwałe konsekwencje, przykładowo w postaci wieloletniego zakazu prowadzenia pojazdów.

Skutek ten będzie zastosowany w sytuacji prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu czy narkotyków, podwójnego przekroczenia prędkości w terenie zabudowanym, przekroczenia iczby 24 punktów karnych.

Z nabytego doświadczenia oraz wypracowanej praktyki wiemy, że właśnie zatrzymania lub utraty prawa jady nasi Klienci obawiają się najbardziej. Pomoc adwokata w tego rodzaju sprawach pozwala wykorzystać szereg możliwości obronnych, a często prowadzi do ograniczenia dotkliwość sankcji.

Naszym Klientom najczęściej pomagamy w następujących rodzajach spraw:

 • prowadzenia pojazdu po alkoholu
 • prowadzenia pojazdu po narkotykach;
 • naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 • spowodowania wypadku drogowego albo kolizji;
 • niezatrzymania się do kontroli;
 • prowadzenie pojazdu bez uprawnień lub bez dokumentów;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości lub limitu punktów karnych;
 • warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawie komunikacyjnej;
 • dobrowolnego poddania się karze;
 • skrócenia zakazu prowadzenia pojazdu;
 • uzyskania tzw. blokady alkoholowej dla osób posiadających zakaz prowadzenia pojazdów;
 • postępowania administracyjnego dot. cofnięcia uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Odszkodowanie Miłosław

Wieloletnie doświadczenie, a także liczne procesy prowadzone przez prawników z naszej Kancelarii adwokatów i radców prawnych pozwala nam stwierdzić, że jesteśmy w tej dziedzinie specjalistami.

Dla sporej liczby indywidualnych Klientów udało Nam się uzyskać wysokie odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdy odniesione w wyniku wypadku samochodowego lub komunikacyjnego.

Oferujemy pomoc zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego (przed ubezpieczycielem), jak i przed sądem we Wrześni lub Jarocinie. Niestety, z Naszego doświadczenia wynika, że również mieszkańcom Miłosławia może przytrafić się nieszczęśliwy wypadek, czy też mogą się stać uczestnikami kolizji drogowej na jego ulicach czy w pobliskich miejscowościach. Wówczas warto rozważyć zwrócenie się o pomoc do adwokata lub radcy prawnego we Wrześni lub Jarocinie.

Kancelaria oferuje swą pomoc osobom:

 • poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, niezależnie od tego czy były one kierowcą, pasażerem, pieszym albo rowerzystą;
 • którym ubezpieczyciel zaproponował rażąco niskie świadczenie z polisy posagowej;
 • otrzymały niesatysfakcjonującą wypłatę z polisy na życie;
 • poszkodowanym w wyniku innych zdarzeń losowych, takich jak wypadek na oblodzonym chodniku, zniszczonych schodach, dziurawej drodze, itp.;
 • które doznały szkody w wyniku błędu lekarskiego;
 • poszkodowanym w czasie prac w gospodarstwie rolnym;
 • które w wyniku wypadku straciły osobę najbliższą;
 • których mienie zostało uszkodzone lub zniszczone np. w wyniku zalania mieszkania przez sąsiada, spalenia mieszkania, kradzieży;
 • których samochód został skradziony
 • bądź uszkodzony;
 • które poniosły szkodę w swoich plonach – szkody rolnicze;
 • których budynki gospodarskie uległy zniszczeniu;
 • które doznały szkody w wyniku niedotrzymania umowy przez biuro podróży.

Więcej o odszkodowaniach możecie Państwo poczytać na blogu Kancelarii w: www.blogoodszkodowaniach.pl

Prawo cywilne Miłosław

Możemy z całą pewnością stwierdzić, iż zespół prawników Naszej Kancelarii prawnej dotychczas zajmował się i w dalszym ciągu zajmuje wszystkimi rodzajami spraw z zakresu prawa cywilnego.

Są to takie sprawy jak:

 • o zapłatę,
 • odszkodowania i zadośćuczynienia,
 • zasiedzenie,
 • podział majątku,
 • dział spadku,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • eksmisję,
 • unieważnienie umowy,
 • z zakresu ochrony dóbr osobistych,
 • zachowek,
 • odwołanie darowizny,
 • z umowy o działo i zlecenie,

W ramach tych spraw udzielamy porad prawnych, tworzymy umowy, czy wreszcie zastępujemy Klienta w sądzie w sprawie w której wytoczył on sprawę czy też w której został pozwany. Sprawy z uwagi na odległość położenia miejscowości Miłosławia od Wrześni rozpoznane są najczęściej przez Sąd Rejonowy we Wrześni.

Prawo spadkowe Miłosław

Kolejną dziedziną prawa, w której specjalizuje się Nasza Kancelaria jest prawo spadkowe.

Czym jest prawo spadkowe? W telegraficznym skrócie, bez stosowania prawniczego języka, są przepisy regulujące kwestie dziedziczenia po śmierci najczęściej członka naszej rodziny jak też i zasady na jakich dziedziczyć będą po nas nasi bliscy.

W szczególności Kancelaria świadczy pomoc prawną dla mieszkańców Miłosławia w sprawach:

 • o stwierdzenie nabycia spadku;
 • dział spadku;
 • przyjęcie bądź odrzucenie spadku;
 • obalenie testamentu;
 • dotyczących wydziedziczenia osób uprawnionych do nabycia spadku z mocy ustawy;
 • dochodzenie zachowku.

Zapraszamy też na naszą stronę poświęconą prawu spadkowemu: www.prawospadkowepoznan.pl

Rozwód Miłosław i podział majątku

Doświadczenie naszych adwokatów i radców prawnych pokazuje, że również mieszkańcy Miłosławia, Kębłowa, Skotników czy Obłaczkowa podejmują decyzję o rozwodzie, a w dalszej kolejności o podziale majątku wspólnego byłych małżonków. Właściwym Sądem dla przeprowadzenia sprawy o rozwód dla mieszkańców Miłosławia, Kębłowa, Skotników czy Obłaczkowa jest Sąd Okręgowy w Poznaniu.

Nie jest tajemnicą chyba dla każdego, iż rozwodowi na każdym etapie sprawy współtowarzyszą skrajne emocje, a także liczne pretensje skonfliktowanych małżonków, które częstokroć utrudniają małżonkom szybkie uzyskanie wyroku. W konsekwencji rolą adwokata czy radcy prawnego nie jest jedynie sprawne poprowadzenie sprawy sądowej, ale także umiejętne opanowanie emocji klienta.

Wielu wydaje się, że sprawy sądowe, w tym także te rozwodowe trwają latami. W pewnych przypadkach, najczęściej w tych gdzie małżonkowie nie chcą dość do porozumienia na żadnej płaszczyźnie, będziemy mieć właśnie do czynienia z taką sytuacją. Wówczas powierzenie sprawy adwokatowi lub radcy prawnemu, który dopilnuje wszystkich czynności w sprawie mimo długości jej trwania.

Nie wszyscy jednak wiedzą, iż sprawa rozwodowa może skończyć się nawet „na pierwszej rozprawie”. Koniecznym jest wtedy przekonanie sądu przez obie strony, że rozpad małżeństwa (rozumianego jako suma więzi emocjonalnej, gospodarczej oraz fizycznej) miał miejsce.

W przypadku osób posiadających małoletnie dzieci w ramach postępowania rozwodowego rozstrzygnięte zostaną także kwestie związane z władzą rodzicielską, alimentami czy kontaktami z dziećmi. Klientom, którzy decydują się na taki sposób zakończenia swojego małżeństwa, nasi adwokaci i radcowie prawni pomogą opracować strategie procesową dostosowaną do ich indywidualnej sytuacji. Na korzystny wyrok w postępowaniu rozwodowym składa się m.in. współpraca i wzajemne zaufanie pomiędzy Klientem a pełnomocnikiem – adwokatem lub radcą prawnym.

Podział majątku wspólnego jest z reguły ostatnim elementem, który muszą uregulować byli małżonkowie. Tutaj właściwym Sądem dla mieszkańców powiatu wrzesińskiego będzie Sąd Rejonowy we Wrześni. Przy czym podział majątku wspólnego nie musi skończyć się w sądzie i oznaczać walki o każdą przysłowiową „szklankę”. Zespół Naszych adwokatów i radców prawnych pomaga przeprowadzić sprawy o podział majątku w sposób sprawny, z dokonaniem rozliczenia wszelkich nakładów, które będą możliwe.

Więcej na temat rozwodów na naszej stronie: www.prawnikodrozwodu.pl

Prawo rodzinne Miłosław

Praktyka zespołu adwokatów i radców prawnych wchodzących w skład Kancelarii w zakresie spraw rodzinnych poparta jest wieloletnim doświadczeniem nabytym na salach sądowych.

Poza wspomnianymi wyżej sprawami o rozwód i podział majątku nasi prawnicy zajmują się sprawami o:

 • separację,
 • kontakty z dziećmi,
 • alimenty,
 • uchylenie i ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego,
 • sprawami o zaspokajanie potrzeb rodziny,
 • władzy rodzicielskiej,
 • o ubezwłasnowolnienie.

Przy czym powyższy zakres nie wyczerpuje całego repertuaru spraw, w których możemy Państwa reprezentować przed Sądem Rejonowym w Słupcy.

Sprawy sądowe w Miłosławiu

Nasza Kancelaria jest przede wszystkim Kancelarią procesową. W chwili obecnej nasi prawnicy prowadzą około 600 spraw sądowych, także przed Sądem Rejonowym we Wrześniu i w Jarocinie jak i Sądem Okręgowym w Poznaniu. Te sady w zależności od charakteru sprawy lub wartości dochodzonego roszczenia są właściwymi dla rozpatrywania spraw mieszkańców takich miast jak Miłosław, Kębłowo, Skotniki czy Obłaczkowo.

Jeżeli bliżej będzie dla Państwa do Jarocina, to zapraszamy i do tej naszej filii: www.kancelariajarocin.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!