Pomoc prawa Nekla

Pomoc prawa Nekla – tel: +48 531 335 713

Jeżeli trafiliście Państwo na stronę Naszej Kancelarii prawnej, to wiecie już, iż poza Poznaniem, Nasza Kancelaria posiada także biura prawne we Wrześni oraz Jarocinie, a pomoc prawną oferuje nie tylko ich mieszkańcom a także wszystkim z pobliskich miejscowości.

Biuro Naszej Kancelarii znajduje się przy ul. Sienkiewicza 2/1 we Wrześni. Miejscowość ta sąsiaduje m.in. z Neklą, Zasutowem czy Psarami Małymi. Stąd też pomoc prawna oraz usługi prawne zespołu naszych prawników: adwokatów i radców prawnych oferowane są także mieszkańcom Nekli i pobliskich miejscowości.

Zdajemy sobie bowiem sprawę, iż Września to najbliższe większe miasto, zawierające rozwiniętą aglomerację miejską, w pobliżu takich miejscowości jak Nekla, Zasutowo czy Psary Małe, które dzieli jedynie kilkanaście kilometrów drogi.

Dlatego też w pierwszej kolejności zapraszamy na poradę prawną udzielaną przez radcę prawnego lub adwokata do siedziby naszej Kancelarii przy ul. Sienkiewicza 2/1 w Wrześni. Jeżeli nie mają Państwo możliwości dojazdu do Wrześni, wskazujemy że Nasza Kancelaria świadczy także usługi prawne w formie online, co umożliwia Nam spotkać się za pomocą videołącza typu skype, czy zoom. Wreszcie też, jeżeli jest taka potrzeba nasz prawnik, radca prawny lub adwokat może dojechać do Państwa miejscowości i spotkać się u Państwa w domu, czy to będzie Nekla, Zasutowo czy Psary Małe.

Zakres usług prawnych w Nekli

Mieszkańcom Nekli i pobliskich miejscowości oferujemy pomoc prawną świadczoną przez adwokata czy radcę prawnego w takich dziedzinach jak:

 • prawo cywilne,
 • odszkodowania,
 • prawo spadkowe,
 • prawo rodzinne,
 • rozwody,
 • prawo karne,
 • prawo drogowe,
 • prawo nieruchomości,
 • sprawy sądowe.
 • obsługa biznesu

Prawo cywilne Nekla

Możemy śmiało powiedzieć, iż zespół prawników Naszej Kancelarii prawnej zajmował się już i zajmuje w dalszym ciągu wszystkimi rodzajami spraw z zakresu prawa cywilnego.

Są to takie sprawy jak:

 • o zapłatę,
 • odszkodowania i zadośćuczynienia,
 • zasiedzenie,
 • podział majątku,
 • dział spadku,
 • podział majątku małżonków,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • eksmisję,
 • unieważnienie umowy,
 • z zakresu ochrony dóbr osobistych,
 • zachowek,
 • odwołanie darowizny,
 • z umowy o działo i zlecenie,

W ramach tych spraw doradzamy, udzielamy porad prawnych, tworzymy umowy, czy wreszcie zastępujemy Klienta w sądzie w sprawie w której wytoczył on sprawę czy też w której został pozwany. Sprawy z uwagi na odległość położenia Nekli od Wrześni rozpoznane są najczęściej przez Sąd Rejonowy we Wrześni.

radca prawny Bartosz Kowalak

Odszkodowanie Nekla

Wieloletnie doświadczenie, a także liczne procesy prowadzone przez prawników z naszej Kancelarii adwokatów i radców prawnych pozwala nam stwierdzić, że jesteśmy w tej dziedzinie specjalistami.

Możemy się pochwalić sporą rzeszą indywidualnych Klientów, dla których udało nam się uzyskać wysokie odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdy odniesione w wyniku wypadku samochodowego lub komunikacyjnego.

Oferujemy pomoc zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego (przed ubezpieczycielem), jak i przed sądem we Wrześni. Niestety, z Naszego doświadczenia wynika, że również mieszkańcom Nekli może przytrafić się wypadek komunikacyjny lub wypadek w pracy, czy też mogą się stać uczestnikami kolizji drogowej na jego ulicach czy w pobliskich miejscowościach. Wówczas warto rozważyć zwrócenie się o pomoc do adwokata lub radcy prawnego we Wrześni.

Kancelaria oferuje swą pomoc osobom:

 • poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, niezależnie od tego czy były one kierowcą, pasażerem, pieszym albo rowerzystą;
 • którym ubezpieczyciel zaproponował rażąco niskie świadczenie z polisy posagowej;
 • otrzymały niesatysfakcjonującą wypłatę z polisy na życie;
 • poszkodowanym w wyniku innych zdarzeń losowych, takich jak wypadek na oblodzonym chodniku, zniszczonych schodach, dziurawej drodze, itp.;
 • które doznały szkody w wyniku błędu lekarskiego;
 • poszkodowanym w czasie prac w gospodarstwie rolnym;
 • które w wyniku wypadku straciły osobę najbliższą;
 • których mienie zostało uszkodzone lub zniszczone np. w wyniku zalania mieszkania przez sąsiada, spalenia mieszkania, kradzieży;
 • których samochód został skradziony
 • bądź uszkodzony;
 • które poniosły szkodę w swoich plonach – szkody rolnicze;
 • których budynki gospodarskie uległy zniszczeniu;

Więcej o odszkodowaniach możecie Państwo poczytać na blogu mecenasa Bartosza Kowalaka: www.blogoodszkodowaniach.pl

Prawo spadkowe Nekla

Jedną z gałęzi prawa, w której nasza Kancelaria uzyskała wysoki stopień specjalizacji jest prawo spadkowe.

Prawo spadkowe, to dział prawa cywilnego, który reguluje zasady przejścia praw i obowiązków przysługujących spadkodawcy na jego następców prawnych – czyli spadkobierców.

Przekładając tę definicje na język bardziej przyjazny dla Klientów Kancelarii, prawo spadkowe, to przepisy regulujące kwestie dziedziczenia po śmierci najczęściej członka naszej rodziny jak tez i zasady na jakich dziedziczyć będą po nas nasi bliscy.

W szczególności nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną dla mieszkańców Nekli w sprawach:

 • o stwierdzenie nabycia spadku;
 • dział spadku;
 • przyjęcie bądź odrzucenie spadku;
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • obalenie testamentu;
 • dotyczących wydziedziczenia osób uprawnionych do nabycia spadku z mocy ustawy;
 • dochodzenie zachowku.

Prawo rodzinne Słupca

Praktyka zespołu adwokatów i radców prawnych wchodzących w skład Naszej Kancelarii w zakresie spraw rodzinnych poparta jest wieloletnim doświadczeniem nabytym na salach sądowych.

Nasi prawnicy zajmują się sprawami o:

 • separację,
 • kontakty z dziećmi,
 • alimenty,
 • uchylenie i ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego,
 • sprawami o zaspokajanie potrzeb rodziny,
 • władzy rodzicielskiej,
 • o ubezwłasnowolnienie.

Przy czym powyższy zakres nie wyczerpuje całego repertuaru spraw, w których możemy Państwa reprezentować przed Sądem Rejonowym we Wrześni.

Joanna Jedrzejewska- prawnik od rozwodu

Rozwód Nekla i podział majątku

Mieszkańcy Nekli, Zasutowa i Psar Małych nie są wyjątkiem na mapie Kraju i jak wszyscy także trafiają do sądu z pozwem o rozwód, a po jego przeprowadzeniu w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków. Właściwym Sądem dla przeprowadzenia sprawy o rozwód dla Nekli i pobliskich miejscowości jest Sąd Okręgowy w Poznaniu.

Podkreślić przy tym należy, iż rozwodowi w każdym przypadku towarzyszą duże emocje i wzajemne pretensje skłóconych małżonków. Rolą adwokata czy radcy prawnego prowadzącego taką sprawę jest ich opanowanie.

Sprawa o rozwód może skończyć się nawet „na pierwszej rozprawie”. Trzeba tylko przekonać sąd, że rozpad małżeństwa (rozumianego jako suma więzi emocjonalnej, gospodarczej oraz fizycznej) miał miejsce. W przypadku osób posiadających małoletnie dzieci w ramach postępowania rozwodowego rozstrzygnięte zostaną także kwestie związane z władzą rodzicielską, alimentami czy kontaktami z dziećmi. Klientom, którzy decydują się na taki sposób zakończenia swojego małżeństwa, nasi adwokaci i radcowie prawni pomogą opracować strategie procesową dopasowaną do ich indywidualnej sytuacji. Na sukces w postępowaniu rozwodowym składa się m.in. współpraca i wzajemne zaufanie pomiędzy Klientem a pełnomocnikiem – adwokatem lub radcą prawnym.

Podział majątku wspólnego jest z reguły ostatnim elementem, który muszą uregulować byli małżonkowie. Tutaj właściwym Sądem dla mieszkańców Nekli oraz pobliskich miejscowości będzie Sąd Rejonowy we Wrześni. Przy czym podział majątku wspólnego nie musi skończyć się w sądzie i oznaczać walki o każdą przysłowiową „szklankę”. Pomagamy przeprowadzić podział majątku w sposób sprawny, z dokonaniem rozliczenia wszelkich nakładów, które będą możliwe.

Więcej na temat rozwodów na naszej stronie: www.prawnikodrozwodu.pl

Prawo karne Nekla

Tajemnicą nie jest, iż proces karny, praktycznie dla każdego wiąże się z ogromnym stresem oraz niepokojem, wiążącym się choćby z rozstrzyganą w jego ramach kwestią odpowiedzialności karnej.

Proszę jednak pamiętać, że dla osoby bez doświadczenia w tego rodzaju sprawach, każda z nich wydaje się być przegrana w oczach klienta, co w większym stopniu potęguje stres i zaburza poczcie wolności klienta. Stąd też, im szybciej skorzystamy z pomocy adwokata nie tyle co spojrzy on doświadczonym okiem na sprawę i przedstawi możliwe scenariusze jej zakończenia, co w konsekwencji pozwoli uprać się Państwu z towarzyszącym niepokojem.

Naszym klientom od zawsze powtarzamy, iż udział obrońcy może okazać się istotny już w początkowych czynnościach prowadzonych przez organy ścigania. Mimo tego, że Nekla to niewielka miejscowość, również jej mieszkańcy, a także mieszkańcy okolicznych wiosek mogą wejść w konflikt z prawem, co powinno zachęcać do poszukania pomocy Adwokata we Wrześni.

Zadaniem, przed którym staje adwokat w roli obrońcy w procesie karnym, jest wykazanie braku popełnienia zarzucanego przestępstwa przez podejrzanego albo oskarżonego i doprowadzenie do wydania wyroku uniewinniającego lub umorzenia postępowania. Natomiast niekiedy w sytuacji, gdy przestępstwo jest jednoznacznie udowodnione, adwokat działa w celu uzyskania możliwie najkorzystniejszego wyroku w zakresie kary oraz środków karnych. Adwokaci z naszej Kancelarii we Wrześni potrafią skuteczne walczyć o jak najmniejszy wymiar kary, aby uniknąć konieczności odbywania kary pozbawienia wolności.

W przypadku zatrzymania podejrzanego należy działać natychmiast. Upoważnienia do działania w sprawie może udzielić najbliższa osoba zatrzymanego i już na tej podstawie Nasi adwokaci mogą podjąć czynności umożliwiające zwolnienie zatrzymanego z aresztu i powrót do rodziny. Zdajemy sobie bowiem, co przeżywa zarówno zatrzymany jak i jego rodzina.

Naszym Klientom najczęściej pomagamy w następujących rodzajach spraw:

 • udziału w bójce pobiciu;
 • tymczasowe aresztowanie,
 • zniewagi, zniesławienia;
 • przestępstw związanych z handlem narkotykami;
 • przestępstw o charakterze seksualnym;spowodowania wypadku drogowego albo kolizji;
 • prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu i narkotykach;
 • przestępstw kradzieży, włamania, oszustwa, przywłaszczenia;
 • warunkowego umorzenia postępowania karnego;
 • rozstroju zdrowia i naruszenie nietykalności cielesnej;
 • fałszowania dokumentów;
 • przestępstw skarbowych;
 • dobrowolnego poddania się karze;
 • dozoru elektronicznego.

Prawo drogowego

Zespół Naszych prawników oferuje także Państwu porady prawne i reprezentację we wszelkich postępowaniach zarówno karnych, wykroczeniowych jak i administracyjnych związanych z ruchem drogowym. Zdobyte przez Naszych adwokatów i radców prawnych duże doświadczenie w prowadzeniu licznych postępowań toczących się na terenie całego kraju umożliwia Nam szybką i kompleksową pomocą prawną świadczoną nowym klientom.

Pamiętać należy, że naruszenie prawa drogowego może pociągać za sobą dotkliwe i długotrwałe konsekwencje, przykładowo w postaci wieloletniego zakazu prowadzenia pojazdów.

Skutek ten będzie zastosowany w sytuacji prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu czy narkotyków, podwójnego przekroczenia prędkości w terenie zabudowanym, przekroczenia liczby 24 punktów karnych.

Z nabytego doświadczenia oraz wypracowanej praktyki wiemy, że właśnie zatrzymania lub utraty prawa jady nasi Klienci obawiają się najbardziej. Pomoc adwokata w tego rodzaju sprawach pozwala wykorzystać szereg możliwości obronnych, a często prowadzi do ograniczenia dotkliwość sankcji.

Naszym Klientom najczęściej pomagamy w następujących rodzajach spraw:

 • prowadzenia pojazdu po alkoholu
 • prowadzenia pojazdu po narkotykach;
 • naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 • spowodowania wypadku drogowego albo kolizji;
 • niezatrzymania się do kontroli;
 • prowadzenie pojazdu bez uprawnień lub bez dokumentów;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości lub limitu punktów karnych;
 • warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawie komunikacyjnej;
 • dobrowolnego poddania się karze;
 • skrócenia zakazu prowadzenia pojazdu;
 • uzyskania tzw. blokady alkoholowej dla osób posiadających zakaz prowadzenia pojazdów;
 • postępowania administracyjnego dot. cofnięcia uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Prawo nieruchomości Nekla

Od samego początku istnienia naszej kancelarii prawnej prowadzimy wszystkie sprawy związane z nieruchomościami. Wielokrotnie prowadziliśmy skomplikowane procesy sądowe związane z nieruchomościami takimi jak:

 • zasiedzenie,
 • zniesienie współwłasności,
 • zapłatę czynszu najmu
 • wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • ustanowienie bądź zniesienie służebności gruntowych i drogi koniecznej.
 • zmiany wpisu w księgach wieczystych.

Sprawy sądowe we Wrześni

Nasza Kancelaria jest przede wszystkim Kancelarią procesową. W chwili obecnej nasi prawnicy prowadzą około 600 spraw sądowych, także przed Sądem Rejonowym we Wrześni jak i Sądem Okręgowym w Poznaniu. Te sady w zależności od charakteru sprawy lub wartości dochodzonego roszczenia są właściwymi dla rozpatrywania spraw mieszkańców takich miast jak Nekla, Zasutowo czy Psary Małe.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!