Odszkodowanie za koszty dojazdów w związku z wypadkiem komunikacyjnym według kilometrówki?

Joanna Jędrzejewska- prawnik Września

Jednym z dość istotnych kosztów związanych z powrotem do zdrowia po wypadku komunikacyjnym jest koszt dojazdów. Osoba poszkodowana w wyniku wypadku komunikacyjnego jest często zmuszona do jeżdżenia po lekarzach, Policji, sadach, rehabilitantach, aptekach, czy nawet do sanatorium. Przy obecnych cenach benzyny i ropy tego typu koszty mogą urosnąć do znacznych rozmiarów.

Problem jaki się pojawia, to w jaki sposób tego typu koszty policzyć?

Czy według rachunków za zakup paliwa? W takiej jednak sytuacji, co z kosztami korzystania z auta innymi jak paliwo: np. ubezpieczenia, wymiany olejów, napraw eksploatacyjnych.

Sądy mają tutaj różne zdanie.

Niemniej jednak Naszym zdaniem za zasadne jest uwzględnienie przy dokonywaniu obliczeń jaka kwota podlega zwrotowi tytułem kosztów związanych z dojazdami stawki 0,8358 zł za 1 km – tj. tzw. kilometrówki. Wprawdzie  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, z którego wynika wskazana stawka dla samochodów osobowych o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm 3 , normuje zupełnie inne sytuacje, nie związane z dochodzonym odszkodowaniem.

Nie jest jednak wykluczone posiłkowe stosowanie wskazanej stawki również do innych sytuacji, tym bardziej, że brak jest inny jasnych kryteriów według których można by ustalać wysokość kosztów związanych z dojazdami. Stawka ta uwzględnia bowiem nie tylko koszt zużytego paliwa ale też koszty amortyzacji i zużycia samochodu. Osoba poszkodowana wykorzystując własny samochód dla intensywnych podróży związanych z chorobą męża zużywały nie tylko paliwo, eksploatowały także  samochód zużywając jego części składowe, zwiększając jego przebieg. Dlatego  nie można się zgodzić,  że szkoda z tym związana powinna ograniczać się do wydatków na paliwo.

Można tutaj powołać się na pogląd Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, wyrażony w wyroku z dnia 13 lipca 2013 r. (I ACa 602/2013) zgodnie z którym: koszty dojazdu do szpitala prywatnym samochodem nie ograniczają się jedynie do kosztów zakupu paliwa, ale stanowią również inne wydatki związane z używaniem samochodu. Właściciel samochodu musi ponieść min. koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych tj. ogumienia, klocków hamulcowych, itp.

 Stosowanie „kilometrówki” do dokonywania obliczeń zwrotu kosztów dojazdów do placówek medycznych w sprawach odszkodowawczych jest utartą praktyką sądów. Tytułem przykładu mogę wskazać także m.in. wyrok Sądu Okręgowego w  Poznaniu z dnia 24 maja 2016 r., sygn. akt XVIII C 10/15, Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 października 2015 r., sygn. akt I ACa 513/15, Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 29 maja 2015 r., sygn. akt I C 198/14.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!