Młody wiek poszkodowanego a wysokość zadośćuczynienia

Joanna Jędrzejewska- prawnik Września

Wysokość zadośćuczynienia należnego osobie poszkodowanej w wyniku wypadku drogowego nie wynika z żadnych tabel, czy matematycznych wzorów.

Sąd oceniając jaka konkretnie kwota należy się osobie poszkodowanej w wyniku wypadku musi wziąć pod uwagę wiele różnorodnych kryteriów.

Jednym z istotniejszych jest wiek osoby poszkodowanej w wyniku kolizji komunikacyjnej.

W szczególności może pojawić się pytanie, czy gdy w wypadku ucierpiała osoba młoda, to czy Sąd powinien oceniając jej krzywdę przyznać zadośćuczynienie w kwocie większej, jak w przypadku osoby starszej.

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w jednym z orzeczeń:

Określenie wysokości zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w razie uszkodzenia ciała, powinno się opierać na obiektywnych i sprawdzalnych kryteriach, kierować się jego celami i charakterem, przy uwzględnieniu jednak indywidualnej sytuacji stron. Istotnym elementem indywidualizującym jest wiek poszkodowanego. Intensywność cierpień z powodu kalectwa jest większa u człowieka młodego skazanego na rezygnację z radości życia jaką daje zdrowie, możność pracy i osobistego rozwoju” (tak również Sąd Najwyższy w orzeczeniach: z dnia 19 października 1961 r., sygn. akt II CR 804/60, opubl. OSPiKA 1962/6 poz. 155, wyroku z dnia 4 czerwca 1968 r., sygn. akt I PR 175/68, opubl. OSNCP 1969/2 poz. 37).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!