Mecenas Joanna Janiak- publikacja dotycząca prawa oświatowego w Monitorze Przedszkola

Radca prawny Joanna Janiak opublikowała artykuł dotyczący tematyki ważnej dla dyrektorów czy nauczycieli przedszkoli.

Pani Mecenas wypowiedziała się na temat regulacji pensum nauczycielskiego

“Co więcej, organy prowadzące placówkę, regulując wysokość pensum w aktach prawa miejscowego, przyjmowały różne koncepcje. Najpopularniejsze z nich przedstawiały się następująco:

  • pensum w wymiarze 22 godzin niezależnie od liczby sześciolatków i dzieci młodszych w grupie;
  • pensum w wymiarze 25 godzin niezależnie od liczby sześciolatków i dzieci młodszych w grupie;
  • pensum w wymiarze 22 godzin, gdy w grupie przeważały dzieci sześcioletnie, albo pensum w wymiarze 25 godzin, gdy w grupie przeważały dzieci młodsze.

Niekiedy organ prowadzący placówkę w ogóle nie wydawał aktu prawnego w tym zakresie i polecał dyrektorowi placówki stosować ostatnią z koncepcji, czyli uzależniać wymiar pensum od składu osobowego grupy.”

więcej:  https://monitorprzedszkola.pl/artykul/pensum-nauczycieli-grup-mieszanych-wiekowo-najnowsze-zmiany

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!