Jak dużo spraw o wypłatę zadośćuczynienia za wypadek komunikacyjny wszczęto przed Sądem we Wrześniu? Analiza na podstawie statystyk prowadzonych przez Sąd Rejonowy we Wrześni za 2021 rok.

Marta Krzyżanowic
Marta Krzyżanowicz- Kancelaria prawna Września

Z reguły osobom, którzy w wyniku wypadku komunikacyjnego doznali obrażeń zależy na tym by sąd rozpatrzył sprawę jak najszybciej. Nie ma zatem nic dziwnego w tym, że klienci zwracający się do Naszej Kancelarii we Wrześni, często dopytują jak długo będzie trwała sprawa o wypłatę odszkodowania. Nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ile dokładnie dana sprawa będzie trwać, bowiem jej długość uzależniona jest od wielu czynników, na które ani adwokat ani radca prawny nie ma wpływu. Niemniej, na podstawie odpowiednich narzędzi, jesteśmy w stanie dla Naszych klientów oszacować długość trwania postępowań przed Sądem Rejonowym we Wrześni. Pomagają Nam w tym szczególnie dane statystyczne opublikowane przez Sąd we Wrześni.

Dane dostępne na stronie sądu pokazują, że w 2021 roku sąd wrzesiński rozpoznał łącznie 114 spraw odszkodowawczych, z czego w tym samym roku rozpoznał 32 sprawy wydając wyrok na korzyść poszkodowanego w wypadku. Co ciekawe, Sąd we Wrześniu oddalił tylko jedno powództwo z tego tytułu. Pozostałe sprawy zostały umorzone lub cofnięto pozew, najpewniej z uwagi na zawarcie ugody ubezpieczycielem. Ze 114 spraw, jedynie 29 z nich nie rozpoznano w tym samym roku.

Udostępniona statystyka pokazuje także, jak długo może trwać postępowanie przed sądem. Sprawy ubezpieczeniowe przed sądem we Wrześni zaliczane są do ogólnej grupy spraw procesowych, stąd też nie jesteśmy w stanie określić jak długo trwają sprawy ubezpieczeniowe. Niemniej, z dostępnych danych wynika, że 22 sprawy zostały zakończone w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące, 35 spraw w okresie od 4 do 6 miesięcy, 87 spraw od 6 do 12 miesięcy, 181 spraw powyżej 12 miesięcy do 2 lat, 83 sprawy powyżej 3 lat do 5 lat. Zaledwie 9 spraw rozpoznawanych było w okresie powyżej 5 lat do 8 lat oraz 5 spraw które trwały dłużej niż 8 lat. Dwie ostatnie dane wskazują na fakt, że 14 spraw rozpoznawanych przez Sąd we Wrześni było na tyle skomplikowane, iż nie udało się zakończyć ich w szybszym terminie.

Na podstawie przedstawionych statystyk nie możemy jasno stwierdzić jak długo będzie trwała sprawa o wypłatę odszkodowania. Niemniej, wnosząc więc pozew, można liczyć, że sprawa taka zakończy się przed upływem roku, możliwe jest nawet, że wyrok zapadnie przed upływem 6 miesięcy. Należy jednak pamiętać, że sprawy odszkodowawcze z uwagi na ich charakter wymagają często zasięgnięcia opinii biegłych co spowoduje, że  sprawa taka może potrwać dłużej – powyżej 12 miesięcy do 2 lat.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!