Jak często sprawa karna przed Sądem Rejonowy we Wrześni kończy się skazaniem oskarżonego bez rozprawy? Analiza na podstawie statystyk prowadzonych przez Sąd Rejonowy we Wrześni za 2021 rok.

Joanna Kowal
Joanna Kowal – aplikant adwokacki Kancelaria prawna Września

Ostatni do Naszej kancelarii we Wrześniu zwrócił się klient z zapytaniem czy w przypadku wszczęcia postępowania karnego, możliwym jest skazanie oskarżonego bez przeprowadzenia rozprawy, czy to jakiś szybki sposób na zakończenie sprawy? Tak, pozwala na to regulacja art. 335 k.p.k. potocznie nazywane skazaniem bez rozprawy. 

Umożliwia ona znaczne skrócenie trwania postępowania. Osoba która jest podejrzana popełnienia czynu zabronionego, może zawrzeć z prokuratorem swego rodzaju ugodę, w której zostaje uzgodniona kara za popełnione przestępstwo.

W przypadku takiego ustalenia Sąd wydaje wyrok zgodny z zawartą między sprawcą a prokuratorem ugodą. Najczęściej następuje to na jednym posiedzeniu.

Aby jednak podejrzany mógł skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 335 k.p.k. musi spełnić pewne przesłanki. W pierwszej kolejności koniecznym jest ustalenie czy popełnione przez podejrzanego przestępstwo stanowi zbrodnie (przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 lub karą surowszą) czy też występek. Zastosowanie regulacji wynikającej z art. 335 k.p.k. rozciąga się tylko i wyłącznie na występki (czyli przestępstwa, których dolna granica zagrożenia ustawowego jest niższa niż 3 lata).

Dodatkowo, niezbędne jest także łącze spełnienie innych przesłanek. Skazanie bez rozprawy jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, gdy oskarżony przyznaje się do winy, w świetle złożonych wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości oraz jego postawa wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte.

Ten sposób zakończenia sprawy polecamy zatem jedynie tym osobom, które popełniły czyn zabroniony oraz przyznają się do jego popełnienia. Wówczas w taki przypadku, możliwa jest negocjacja kary z prokuratorem oraz ustalenie jej wysokości z korzyścią dla klienta.

W 2021 roku do Sądu Rejonowego we Wrześni ogółem wpłynęło 705 nowych spraw karnych. Z czego, 167 spraw zakończono wydanym w sprawie wyrokiem w którym orzeczono karę ustaloną z prokuratorem. Z Naszej praktyki wynika, iż wydanie wyroku który zawiera uzgodnioną karę następuje już na pierwszym posiedzeniu, co niewątpliwie pozwala na skrócenie trwania procesu, a także ograniczenie wszczęcia postępowania przed Sądem II instancji.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!