Jak często spadkobierca wnosi o stwierdzenie nabycia spadku w postępowaniu przed Sądem we Wrześni? Analiza na podstawie statystyk prowadzonych przez Sąd Rejonowy we Wrześni za 2021 rok.

Joanna Jędrzejewska
Joanna Jędrzejewska- radca prawny Kancelaria prawna w Wrześni

Jednym ze sposobów nabycia spadku po zmarłym członku rodziny jest wszczęcie postępowania przed Sądem. Jak dużo zatem spraw tego typu, toczy się przed Sądem Rejonowym we Wrześni?

Na podstawie udostępnionych przez Sąd danych, ustalić można, że w 2021 roku do sądu łącznie wpłynęło 253 sprawy tego typu, z czego 3 sprawy dotyczyły nabycia spadku w skład którego wchodziło gospodarstwo rolne. Statystyka wskazuje także, że w sądzie nie rozpoznano jeszcze 255 spraw z ubiegłego roku. Łącznie zatem w 2021 roku w wydziale cywilnym Sądu Rejonowego we Wrześni toczyło się 508 spraw o stwierdzenie nabycia spadku. Z danych wynika, iż w 2021 roku załatwiono 223 sprawy, z czego co do 156 spraw wydano postanowienie uwzględniające w całości roszczenie strony, a pozostałe z nich zwrócono, odrzucono lub umorzono postępowanie.

Z 508 spraw 279 pozostały do rozpoznania na kolejny rok, tj. 2022. Pamiętać należy, że wydłużenie postępowania w takiej sprawie na kolejny rok, nie oznacza iż sprawa jest na tyle skomplikowana, iż sąd nie jest jej w stanie rozpoznać, a wpływ na to może mieć przede wszystkim data złożenia wniosku.

Z doświadczenia Naszych prawników wrzesińskich wynika, że sprawy o stwierdzenie nabycia spadku udaje się zakończyć na pierwszym posiedzeniu. Jednak czas trwania takiego procesu zależy od wielu czynników, między innymi tego jakie wnioski zostaną zgłoszone przez strony. Na długość postępowania wpływ mają także kwestie proceduralne, chociażby kwestia prawidłowego doręczenia wniosku drugiej stronie. Taka sytuacja, ma miejsce najczęściej wtedy, gdy rodzina nie utrzymuje bliskich kontaktów i tym samym nie zna dokładnych danych adresowych. Bez względu jednak na czas trwania takiego postępowania, Nasi prawnicy z Wrześni zwracają uwagę klientów, na fakt, iż rozstrzygniecie w nim wydane jest niezbędne do zainicjowania kolejnego postępowania, które jest konieczne do uregulowania kwestii majątkowych po śmierci członka rodziny – działu spadku.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!