Ile kosztuje rozwód?

Joanna Janiak Kancelaria Września

Co prawda koszty związane z rozwodem, opłaty sądowe, czy wynagrodzenie adwokata nie są pierwsza rzeczą, o której myśli małżonek planujący rozwód. Niemniej jednak jak wszystkie koszty, zwłaszcza w dobie szalejącej inflacji i te mają znaczenie. Przy czym nie ukrywajmy, stawki adwokackie za postępowanie rozwodowe mogą różnić się kolosalnie.
Koszty prowadzenia sprawy rozwodowej należy podzielić zasadniczo na dwie kategorię, są to:
• opłaty sądowe od pozwu o rozwód i ewentualnie inne koszty sądowe w toku procesu rozwodowego,
• wynagrodzenie radcy prawnego czy adwokata, który w naszym imieniu prowadzić będzie sprawę o rozwód.
Składając pozew o rozwód należy uiścić opłatę sądową w wysokości 600 zł. Przy czym warto wzmiankować, iż w Sejmie znajduje się projekt zwiększający tę wartość do kwoty 2000 zł
Dochodząc orzeczenia rozwodu przed Sądem Okręgowym w Poznaniu ( tj. sądem właściwym dla mieszkańców Wrześni i okolic) opłatę tę uiszczamy w kasie sądu lub na rachunek Sądu Okręgowego w Poznaniu: 84 1010 0055 1303 0030 3300 0001
Jeśli strony zgodzą się na orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, to wówczas sąd traktując takie orzeczenia jako swoistą ugodę zwróci powodowi połowę opłaty (300 PLN) zaś połowę, z pozostałej połowy (150 PLN) zasądzi na rzecz powoda od pozwanego małżonka.
Dodatkowo jeżeli w sprawie uczestniczy radca prawny, lub adwokat, to musimy ponieść koszt opłaty skarbowej od pełnomocnictwa: 17 zł.
W toku sprawy o rozwód mogą wyniknąć także inne koszty jak:
• zaliczki na koszty stawiennictwa świadków,
• koszty tłumaczeń dokumentacji obcojęzycznej
• koszty ewentualnych biegłych ( np. psychiatry).
Druga kategorią kosztów jakie musi ponieść osoba chcąca uzyskać wyrok rozwodowy, a jednocześnie planująca działać przez adwokata lub radcę prawnego jest koszt wynagrodzenie jego pełnomocnika.
Koszt zatrudnienia doświadczonego dobrego adwokata, czy radcy prawnego wynika z umowy z nim zawieranej. Nie ma przeszkód aby cenę za usługi adwokata negocjować, zwłaszcza, iż w zakresie usług adwokatów i radców prawnych w zakresie prowadzenia rozwodów konkurencja jest istotna.
Przy czym na wysokość wynagrodzenia wpływa doświadczenie i prestiż adwokata czy radcy prawnego od sprawy rozwodowej. Wiadomo dobry, czy jak niektórzy wyszukują w sieci najlepszy adwokat od rozwodów swoje wynagrodzenie będzie widział w bardziej godnej kwocie.


Wpływ na cenę za rozwód ma też charakter i poziom skomplikowania sprawy o rozwód.


Adwokat radca prawny bierze pod uwagę takie okoliczności jak:
• czy pozew o rozwód zawiera wniosek o orzeczenie rozwodu z winy małżonka lub bez winy;
• czy pozew o rozwód zawiera wniosek o eksmisje małżonka, lub uregulowanie zasad korzystania z wspólnego mieszkania,
• czy pozew o rozwód zawiera wniosek o przeprowadzenie podziału majątku; no i oczywiście od wielkości i charakteru skomplikowania dzielonego majątku,
• czy strony posiadają wspólne małoletnie dzieci, a jeżeli tak, to czy istnieje pomiędzy nimi spór co do wysokości należnych alimentów, ustalenia miejsca zamieszkania dziecka, ustalenie kontaktów z dziećmi, czy pozbawienie czy ograniczenie władzy rodzicielskiej;

Z naszego doświadczenia i analizy cen usług na prowadzenie postępowań w sprawach rozwodowych w Poznaniu i miastach okolicznych wynika, iż ceny te kształtują się następująco: ( W tym miejscu trzeba przypomnieć, iż kompetencje do orzekania rozwodu ma Sąd Okręgowy. Tak więc mieszkańcy Gniezna, Nekli, Wrześni, Miłosławia, Czerniejewa chcąc uzyskać rozwód muszą pozew kierować przed Sąd Okręgowy w Poznaniu.)
Sprawy o rozwód bezkonfliktowy: na zgodny wniosek bez orzekania o winie, brak dzieci lub brak konfliktu: tutaj w Wrześni adwokat, radca prawny weźmie za poprowadzenie takiej sprawy około 2500 -3000 zł. Tak zwany dobry adwokat od sprawy rozwodowej pewnie i potrafi sobie policzyć 5000 zł, niemniej jednak jest to już decyzja Klienta.
Wyżej wskazana cena wzrasta wraz z każdym kolejnym stopniem komplikacji. Można spokojnie założyć, iż wskazana wyżej cena ulegnie podwojeniu, gdy mamy wykazywać winę małżonka lub też, gdy będziemy wiedli spór co do alimentów.
Spokojnie przy najbardziej skomplikowanych sprawach, gdzie w zasadzie sąd musi orzekać o wszystkich możliwych wnioskach wysokość wynagrodzenia adwokata za rozwód może sięgać i 10.000 zł, czy kilkunastu tysięcy i więcej u tak zwanych dobrych adwokatów od rozwodu.


Pamiętać przy tym należy, iż dobry adwokat, czy radca prawny musi legitymować się doświadczeniem w prowadzeniu spraw rozwodowych. Sprawa o rozwód to nie tylko kwestia interpretacji przepisów Kodeksu rodzinnego, ale przede wszystkim doświadczenie w radzeniu sobie z emocjami .

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!