Ile kosztuje prowadzenie sprawy o zachowek na przykładzie Wrześni rok 2023 ?

Ile kosztuje prowadzenie sprawy o zachowek na przykładzie Wrześni rok 2023 ?

radca prawny Bartosz Kowalak -sprawy odszkodowawcze i spadkowe

Koszty postępowania dotyczącego roszczeń o zachowek składają się z opłat związanych z wniesieniem pozwu (opłaty sądowe, koszty opinii biegłych, koszty związane ze świadkami) oraz kosztów związanych z zatrudnieniem profesjonalnego pełnomocnika, takiego jak adwokat lub radca prawny specjalizujący się w sprawach spadkowych.

Ile kosztuje proces o zachowek?

Pierwszą grupą kosztów, o których wspomniałem wcześniej, są koszty związane z samym procesem. Niezależnie od tego, czy spadkobierca, który chce uzyskać zachowek, zdecyduje się skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Zachowek jest roszczeniem o charakterze procesowym, co oznacza, że aby dochodzić roszczenia zachowkowego w sądzie, trzeba skierować pozew o zapłatę do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania spadkodawcy. W związku z wniesieniem takiego pozwu konieczne jest uiszczenie opłaty sądowej.

W sprawach do 20.000 zł pobiera się od pozwu opłatę stałą, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy, a od apelacji przy wartości przedmiotu zaskarżenia : 
1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;

2) ponad 500 złotych do 1 500 złotych – w kwocie 100 złotych;

3) ponad 1 500 złotych do 4 000 złotych – w kwocie 200 złotych;

4) ponad 4 000 złotych do 7 500 złotych – w kwocie 400 złotych;

5) ponad 7 500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;

6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;

7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1 000 złotych.

Natomiast w zakresie kwot roszczenia, które przekroczą 20 tysięcy złotych opłata ta ma charakter stosunkowy i wynosi 5% roszczenia.

Co oznacza tytułem przykładów, że jeżeli dochodzimy roszczenie o zachowek w wysokości 40 000 zł, to taka opłata wniesie 2000 zł.

Jeżeli dochodzimy roszczeń w wysokości 120 000 zł wyniesie odpowiednio 6000 zł.

Wysokość tych opłat w zasadzie jest niezależna od tego czy dochodzimy zachowku w Poznaniu, we Wrześni, czy w Jarocinie, czy jakimkolwiek innym mieście.

Są to opłaty regulowane przepisami rangi ustawowej i obowiązujące na terytorium całego naszego kraju.

Na kolejnym etapie postępowania o zapłatę zachowku mogą pojawić się inne wydatki.

Sąd może na przykład zażądać zaliczki na koszty przesłuchania świadków, jeśli będą potrzebni.

Zwykle jest to w granicach 100-200 zł za jednego świadka, ale nie jest to regułą – często takie zaliczki są pomijane.

Innym ważnym kosztem, jaki pojawia się w trakcie postępowania o zapłatę zachowku, jest koszt związany z udziałem biegłego sądowego.

Najczęściej zachowek jest ustalany na podstawie wartości majątku pozostawionego przez spadkodawcę lub darowanego wcześniej, co zazwyczaj oznacza nieruchomości: najczęściej mieszkanie, dom, grunt lub inne cenne ruchomości.

W przypadku braku zgody co do wartości nieruchomości lub ruchomości w dniu ustalania wysokości zachowku, jedynym rozwiązaniem dla sądu jest skorzystanie z opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego. Biegły wyceni składnik majątku spadkodawcy.

W zależności od liczby tych składników majątkowych, tj. czy jest to jedno mieszkanie, czy więcej, koszt biegłego może wynosić od kilku tysięcy do znacznie większej kwoty.

Można przyjąć, że opinia dotycząca jednej nieruchomości kosztuje obecnie około 1500-2 000 zł. Przy większej liczbie nieruchomości lub ruchomości (np. samochodów) koszt takiej opinii będzie odpowiednio większy.

Już w trakcie procesu sąd żąda zapłaty zaliczki na koszty tej opinii, pod groźbą oddalenia takiego wniosku i przegrania procesu.

Ile kosztuje adwokat, radca sprawny od sprawy o zachowek w Wrześni 2023 r.?

Inną grupą kosztów, które mogą pojawić się w trakcie procesu o zapłatę zachowku, są te związane z korzystaniem z usług adwokata lub radcy prawnego specjalizującego się w sprawach spadkowych.

Należy zaznaczyć, że wysokość wynagrodzenia-honorarium radcy prawnego lub adwokata w sprawie o zachowek jest kwestią indywidualną.

Zwykle jednak takie wynagrodzenie składa się z opłaty stałej i czasami z ustalonej procentowo premii za sukces – succes fee.

Wynagrodzenie stałe najczęściej oscyluje wokół kosztów zastępstwa procesowego ustalanych Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości jako kosztów, które zasądza Sąd ryczałtowo tytułem zwrotu stronie wygrywającej.

Stawki te kształtują się następująco: do 500 zł – 90 zł; powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł; powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł; powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł; powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł; powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł; powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł; powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł; powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Poza ustaleniem stawki wynagrodzenia za prowadzenie sprawy, premii za sukces w postaci uzyskania zachowku ( najczęściej kilka do kilkunastu procent od wartości uzyskanego zachowku) dochodzą jeszcze koszty związane ze stawiennictwem na rozprawę (ok 300 zł) czy związane z postępowaniem apelacyjnym.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani odpowiedzią na inne pytania dotyczące kwestii spadkowych lub zachowku, to zapraszamy do kontaktu z Kancelaria:

Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy
Kancelaria Prawna

ul. Sienkiewicza 2 lok. 1
62-302 Września

tel. +48 531 335 713
e-mail: prawnik@kanwrzesnia.pl

Zapraszamy także do wizyty na naszej stronie poświęconej prawu spadkowemu: https://prawospadkowepoznan.pl/

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!