Dochodzenie odszkodowania, gdy sprawcą jest kierowca z Unii europejskiej – przed jaki Sąd można skierować pozew?

Anna Konrady- adwokat

Na polskich drogach można spotkać coraz więcej pojazdów z tablicą rejestracyjną pochodzącą z innego kraju członkowskiego Unii europejskiej niż Polska.

Niestety też coraz częściej tego typu pojazdy uczestniczą w wypadkach komunikacyjnych na naszych drogach. Pojawia się wówczas pytanie do jakiego Sądu osoba poszkodowana może kierować pozew przeciwko takiemu ubezpieczonemu, czy jego ubezpieczycielowi?

Właściwość polskiego Sądu została ustalona w oparciu o art. 11 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych: Ubezpieczyciel mający miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego może zostać pozwany: a) przed sądy państwa członkowskiego, w którym ma miejsce zamieszkania; b) w innym państwie członkowskim, w przypadku powództw ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uposażonego z tytułu ubezpieczenia – przed sąd miejsca, w którym powód ma miejsce zamieszkania (…)

Tym samym jeżeli w wyniku wypadku została poszkodowana osoba mieszkająca w Wrześni lub w obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Wrześni, to może ona skierować roszczenie do tutejszego Sądu. Nawet jeżeli ubezpieczycielem jest zakład ubezpieczeń z Hiszpanii, czy Szwecji.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!