Czy sprawę o dział spadku przed Sądem we Wrześni można zakończyć na jednej rozprawie? Analiza na podstawie statystyk prowadzonych przez Sąd Rejonowy we Wrześni za 2021 rok.

Joanna Janiak
Joanna Janiak- Kancelaria prawna Września

Nasi klienci w sprawach spadkowych często dopytują, jak długo trwa postępowanie działowe po zmarłym. W przeciwieństwie do postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, tj. ustalenie kto dziedziczy po zmarłym, postępowanie o dział spadku, w zależności od zgłoszonych wniosków może nie zakończyć się na pierwszym posiedzeniu.

Jak wskazywaliśmy już w poprzedni poście dotyczącym wydawania korzystnego rozstrzygnięcia  w tego typu sprawach, czas trwania procesu o dział spadku uzależniony jest od wielu okoliczności, między innymi od tego jakie żądanie zgłaszają strony, tj. czy wnoszą o zgodny podział majątku spadkowego, czy są zgodni co do wartości dzielonego przedmiotu.

W sytuacji gdy między stronami powstaje rozbieżność w kwestii wartości spadku, koniecznym jest zasięgnięcie przez sąd opinii biegłego w celu jej właściwego ustalenia, co niewątpliwie wpływa na długość postępowania.

Mając na względzie powyższe, czy możemy zatem oszacować jak długo toczyć będzie się takie postępowanie? Owszem, gdyż umożliwiają Nam to statystki udostępnione przez Sąd we Wrześni.

Wprawdzie, sprawy o dział spadku po zmarłym przed sądem we Wrześni zaliczane są do ogólnej grupy spraw nieprocesowych (oznaczenie Ns), stąd też nie jesteśmy w stanie dokładnie określić jak długo trwają sprawy o dział spadku. Do tej grupy sąd zalicza także sprawy dot. stwierdzenia nabycia spadku, zasiedzenie nieruchomości, uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu etc. Niemniej, z dostępnych danych wynika, że 94 sprawy zostały zakończone w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące, 123 sprawy w okresie od 4 do 6 miesięcy, 93 spraw od 6 do 12 miesięcy, 60 spraw powyżej 12 miesięcy do 2 lat, 11 sprawy powyżej 3 lat do 5 lat. Zaledwie 16 spraw rozpoznawanych było w okresie powyżej 5 lat do 8 lat oraz 1 sprawa która trwały dłużej niż 8 lat. Dwie ostatnie dane wskazują na fakt, że 17 spraw rozpoznawanych przez Sąd we Wrześni było na tyle skomplikowane, iż nie udało się zakończyć ich w szybszym terminie. Na długość postępowania wpływa mają zatem niewątpliwie wnioski składane w trakcie postępowania przez strony. Czy zatem należy ograniczać ilość wniosku dowodowych w tego typu sprawach. Oczywiście, że nie, jednak pamiętać należy iż mają one przyczynić się do rozpoznania sprawy oraz uzyskania dla Naszego klienta korzystnego rozstrzygnięcia. Niekiedy niestety, nie uda się zakończyć postępowania w okresie kilku miesięcy, czasem na korzystne rozstrzygniecie klient musi poczekać trochę dłużej.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!