Każda ze spraw, z którą trafiają do Kancelarii nasi Klienci jest inna. Odróżnia ją od pozostałych inny stopień skomplikowania oraz inny nakład pracy prawnika. Z tego też względu wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest z każdym Klientem indywidualnie, po przeprowadzonej analizie stanu faktycznego i prawnego oraz wstępnej ocenie zakresu niezbędnych czynności do podjęcia. Niemniej jednak w umowach z Klientami nasi prawnicy najczęściej stosują następujące sposoby rozliczeń:

Rozliczenie ryczałtowe.

Rodzaj rozliczenia stosowany najczęściej w umowach z Klientami biznesowymi, którym zależy na stałej obsłudze prawnej. Ten sposób ustalania wynagrodzenia funkcjonuje również w przypadkach, w których z góry można przewidzieć, jaki będzie nakład pracy prawnika. I tak:

  • pojedyncza porada prawna – od 200 zł netto;
  • sporządzenie pisma – od 300 zł netto;
  • sporządzenie umowy – od 250 zł netto;
  • analiza umowy – od 250 zł netto;
  • udział prawnika w rozprawie – od 250 zł netto;
  • zakładanie spółek prawa handlowego – od 2.000 zł netto;
  • prowadzenie sprawy sądowej – od 2.000 zł netto;

Rozliczenie godzinowe.

Stosowane jest przy obsłudze przedsiębiorców, którzy nie godzą się na rozliczenie ryczałtowe oraz w sprawach szczególnie skomplikowanych gdy nie jest możliwe z góry ustalenie nakładu pracy prawnika. W takich przypadkach stawka godzinowa wynosi od 200 zł netto;

Rozliczenie mieszane.

Jest to połączenie rozliczenia ryczałtowego z godzinowym. Najczęściej ustalane jest, że do pewnej ilości godzin Klient uiszcza wynagrodzenie ryczałtowe, a po przekroczeniu pewnego ustalonego progu, uiszcza na rzecz Kancelarii wynagrodzenie za każdą rozpoczętą godzinę pracy. Warunki tego rodzaju rozliczenia ustalane są indywidualnie z Klientem;

Rozliczenie procentowe.

Stosowane jako dodatkowe wynagrodzenie głównie w sprawach o zadośćuczynienie i odszkodowanie. W przypadku zastosowania takiego sposobu rozliczeń, wynagrodzenie Kancelarii obliczane jest od każdej kwoty uzyskanej przez Klienta od osób odpowiedzialnych za zdarzenie wywołujące szkodę. Koszt prowadzenia takiej sprawy wynosi od 15 do 30 % od kwoty uzyskanego świadczenia.

W przypadku prowadzenia spraw sądowych, honorarium prawnika może być wyliczone w oparciu o stawki wskazane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie bądź w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radcy prawnego. Przy czym każdy z Klientów powinien pamiętać, że niezależnie od wysokości wynagrodzenia uiszczonego na rzecz reprezentującego go adwokata bądź radcy prawnego, w przypadku pomyślnego zakończenia procesu sądowego, otrzyma zwrot kosztów zastępstwa procesowego stosownie do wysokości stawek określonych w wymienionych rozporządzeniach.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!