Zmiana aktu poświadczenia dziedziczenia lub stwierdzenia nabycia spadku

Zmiana aktu poświadczenia dziedziczenia lub stwierdzenia nabycia spadku

Niekiedy po uzyskaniu stwierdzenia nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza okazuje się, iż tak stwierdzone spadkobranie nie odpowiada zamiarom spadkodawcy. Najczęściej możemy mieć sytuacje, gdy pojawił się dodatkowy spadkobierca ( np dziecko z nieprawego łoża) lub tez odnalazł się testament. Wówczas prawo przewiduje możliwość wzruszenia już wydanego postanowienia czy aktu notarialnego, jednakże sytuacja […]

Czytaj więcej

Czy ustalenie przyczynienia się do wypadku automatycznie przesądza o obniżeniu odszkodowania

Każdy wypadek komunikacyjny, czy inne zdarzenie będące podstawą do dochodzenia roszczenia od sprawcy szkody wygląda inaczej. Niekiedy możemy mówić o 100 % odpowiedzialności sprawcy, np: kierowca przekraczający prędkość potrąca pieszego na przejściu dla pieszych. Często jednak zdarza się, iż wina za zdarzenie nie rozkłada się w tak oczywisty sposób. Wówczas możemy mówić o tzw. przyczynieniu […]

Czytaj więcej

Młody wiek poszkodowanego a wysokość zadośćuczynienia

Wysokość zadośćuczynienia należnego osobie poszkodowanej w wyniku wypadku drogowego nie wynika z żadnych tabel, czy matematycznych wzorów. Sąd oceniając jaka konkretnie kwota należy się osobie poszkodowanej w wyniku wypadku musi wziąć pod uwagę wiele różnorodnych kryteriów. Jednym z istotniejszych jest wiek osoby poszkodowanej w wyniku kolizji komunikacyjnej. W szczególności może pojawić się pytanie, czy gdy […]

Czytaj więcej

Koszty opieki osoby bliskiej podczas pobytu w szpitalu jako element odszkodowania za skutki wypadku drogowego

Odszkodowanie obejmujące koszty opieki sprawowanej przez osoby bliskiej jest już raczej niekwestionowanym uprawnieniem osoby poszkodowanej. Nawet w sytuacji, gdy faktycznie nie dochodzi do zapłaty za wykonana usługę. Trudno bowiem oczekiwać, iż mąż będzie płacił żonie za opiekę, czy dziecko rodzicom. Pojawia się natomiast pewna wątpliwość co do sytuacji, gdy poszkodowany domaga się kosztów opieki za […]

Czytaj więcej

Odszkodowanie za koszty dojazdów w związku z wypadkiem komunikacyjnym według kilometrówki?

Jednym z dość istotnych kosztów związanych z powrotem do zdrowia po wypadku komunikacyjnym jest koszt dojazdów. Osoba poszkodowana w wyniku wypadku komunikacyjnego jest często zmuszona do jeżdżenia po lekarzach, Policji, sadach, rehabilitantach, aptekach, czy nawet do sanatorium. Przy obecnych cenach benzyny i ropy tego typu koszty mogą urosnąć do znacznych rozmiarów. Problem jaki się pojawia, […]

Czytaj więcej

Dochodzenie odszkodowania, gdy sprawcą jest kierowca z Unii europejskiej – przed jaki Sąd można skierować pozew?

Na polskich drogach można spotkać coraz więcej pojazdów z tablicą rejestracyjną pochodzącą z innego kraju członkowskiego Unii europejskiej niż Polska. Niestety też coraz częściej tego typu pojazdy uczestniczą w wypadkach komunikacyjnych na naszych drogach. Pojawia się wówczas pytanie do jakiego Sądu osoba poszkodowana może kierować pozew przeciwko takiemu ubezpieczonemu, czy jego ubezpieczycielowi? Właściwość polskiego Sądu […]

Czytaj więcej

Zadośćuczynienie- kryteria jakie bierze Sąd pod uwagę ustalając wysokość

Zgodnie z art. 444 § 1 k.c. w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienia szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Z kolei w myśl art. 445 § 1 k.c. w zw. z art. 444 § 1 k.c. sąd może przyznać poszkodowanemu w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia odpowiednią sumę […]

Czytaj więcej

Zwrot składki na ubezpieczenie OC od sprawcy wypadku komunikacyjnego?

W ostatnim czasie pojawił się u mnie dość ciekawy problem. Otóż Klient zmuszony był do naprawy auta po wypadku komunikacyjnym, która to naprawa z różnych powodów potrwała dłużej jak poł roku. W tym czasie musiał opłacać między innymi składkę na ubezpieczenie OC. Z związku z powyższym doszedł do wniosku, iż skoro z samochodu nie korzystał, […]

Czytaj więcej

Zadośćuczynienie dla obywatela Ukrainy, takie jak dla Polaka?

Od kilku lat liczba obywateli Ukrainy, którzy pracują i żyją w Polsce rośnie. Mając na uwadze obecne zdarzenia w Ukrainie- wywołaną przez Putina wojnę to liczba naszych sąsiadów mieszkających u nas wzrośnie jeszcze skokowo. Także u nas w Wrześni coraz częściej słychać na ulicach język ukraiński lub rosyjski. Niestety też i Ukraińcy ulegają wypadkom. Czy […]

Czytaj więcej

Dział spadku a na dokładkę podział majątku wspólnego

Bardzo często zdarza się tak, iż mimo iż rodzice spadkobierców umierają na przestrzeni lat i dopiero po śmierci obojga dzieci decydują się na przeprowadzenie działu spadku. Wydawać by się mogło, iż sytuacja ta nie nastręcza jakiegoś większego problemu prawnego. Tymczasem jednak, mimo iż oboje rodzice nie żyją Sąd poza działem spadku zobowiązuję również strony do […]

Czytaj więcej

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!