Świadczenie dla pokrzywdzonego w postepowaniu karnym, a możliwość dochodzenia odszkodowania/zadośćuczynienia w postepowaniu cywilnym

Świadczenie dla pokrzywdzonego w postepowaniu karnym, a możliwość dochodzenia odszkodowania/zadośćuczynienia w postepowaniu cywilnym

W jednej ze spraw, które ostatnio prowadziłem miałem następującą sytuację. Otóż zanim skierowałem sprawę do sadu cywilnego z pozwem o zapłatę zadośćuczynienia prowadziłem sprawę karną. W ramach tego postępowania Sąd przyznał na rzecz pokrzywdzonego w wyniku wypadku komunikacyjnego środek kompensacyjny. Sprawce wypadku uznano za winnego nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym powodując nieumyślnie wypadek […]

Czytaj więcej

Należyta staranność adwokata lub radcy prawnego

Zlecając prowadzenie sprawy adwokatowi lub radcy prawnemu Klient ma prawo oczekiwać dochowania należytej staranności z jego strony. Czym jest zatem ta należyta staranność? Stosownie do utrwalonego orzecznictwa profesjonalny pełnomocnik zobowiązany jest do należytej staranności. Konstruując wzorzec staranności wymaganej od adwokata, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 czerwca 2010 roku, w sprawie o sygn. akt […]

Czytaj więcej

Obowiązki adwokata prowadzącego sprawę swojego Klienta

Klient zlecając sprawę adwokatowi winien wiedzieć jakie obowiązki ciąża na prowadzącym sprawę adwokacie. Przede wszystkim umowa łącząca Klienta z adwokatem, to umowa starannego działania, co oznacza, iż adwokat winien dochować należytej staranności wykonując zlecenie Klient. Co to oznacza? Stosownie do treści § 6 Kodeksu Etyki Adwokackiej Celem podejmowanych przez adwokatów czynności zawodowych jest ochrona interesów […]

Czytaj więcej

Jak często sprawa karna przed Sądem Rejonowy we Wrześni kończy się skazaniem oskarżonego bez rozprawy? Analiza na podstawie statystyk prowadzonych przez Sąd Rejonowy we Wrześni za 2021 rok.

Ostatni do Naszej kancelarii we Wrześniu zwrócił się klient z zapytaniem czy w przypadku wszczęcia postępowania karnego, możliwym jest skazanie oskarżonego bez przeprowadzenia rozprawy, czy to jakiś szybki sposób na zakończenie sprawy? Tak, pozwala na to regulacja art. 335 k.p.k. potocznie nazywane skazaniem bez rozprawy.  Umożliwia ona znaczne skrócenie trwania postępowania. Osoba która jest podejrzana […]

Czytaj więcej

Radca prawny a adwokat różnice

Co prawda w ramach Naszej Kancelarii swój zawód wykonują zarówno adwokaci jak i radcowie prawni, to jednak często Klient przychodzący na poradę lub towarzyszący nam na Sali sądowej pyta, w czym jest różnica pomiędzy adwokatem i radca prawnym. Tak naprawdę w chwili obecnej różnice praktycznie nie występują ( jedyną różnicą jest brak możliwości zatrudnienia adwokata […]

Czytaj więcej

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!