Czy ustalenie przyczynienia się do wypadku automatycznie przesądza o obniżeniu odszkodowania

Czy ustalenie przyczynienia się do wypadku automatycznie przesądza o obniżeniu odszkodowania

Każdy wypadek komunikacyjny, czy inne zdarzenie będące podstawą do dochodzenia roszczenia od sprawcy szkody wygląda inaczej. Niekiedy możemy mówić o 100 % odpowiedzialności sprawcy, np: kierowca przekraczający prędkość potrąca pieszego na przejściu dla pieszych. Często jednak zdarza się, iż wina za zdarzenie nie rozkłada się w tak oczywisty sposób. Wówczas możemy mówić o tzw. przyczynieniu […]

Czytaj więcej

Młody wiek poszkodowanego a wysokość zadośćuczynienia

Wysokość zadośćuczynienia należnego osobie poszkodowanej w wyniku wypadku drogowego nie wynika z żadnych tabel, czy matematycznych wzorów. Sąd oceniając jaka konkretnie kwota należy się osobie poszkodowanej w wyniku wypadku musi wziąć pod uwagę wiele różnorodnych kryteriów. Jednym z istotniejszych jest wiek osoby poszkodowanej w wyniku kolizji komunikacyjnej. W szczególności może pojawić się pytanie, czy gdy […]

Czytaj więcej

Sądowe kryteria ustalania wysokości zadośćuczynienia

W niniejszym artykule postaramy się przedstawić wskazówki, czy mówiąc inaczej kryteria jakimi kieruje się Sąd przyznając zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej w wyniku wypadku. Po pierwsze i co warto podkreślić pojęcie krzywdy w rozumieniu art. 445 k.c. nie ogranicza się jedynie do uszczerbku na ciele osoby poszkodowanej. Procentowy uszczerbek na zdrowiu jest wprawdzie istotnym jednakże nie […]

Czytaj więcej

Koszty opieki osoby bliskiej podczas pobytu w szpitalu jako element odszkodowania za skutki wypadku drogowego

Odszkodowanie obejmujące koszty opieki sprawowanej przez osoby bliskiej jest już raczej niekwestionowanym uprawnieniem osoby poszkodowanej. Nawet w sytuacji, gdy faktycznie nie dochodzi do zapłaty za wykonana usługę. Trudno bowiem oczekiwać, iż mąż będzie płacił żonie za opiekę, czy dziecko rodzicom. Pojawia się natomiast pewna wątpliwość co do sytuacji, gdy poszkodowany domaga się kosztów opieki za […]

Czytaj więcej

Odszkodowanie za koszty dojazdów w związku z wypadkiem komunikacyjnym według kilometrówki?

Jednym z dość istotnych kosztów związanych z powrotem do zdrowia po wypadku komunikacyjnym jest koszt dojazdów. Osoba poszkodowana w wyniku wypadku komunikacyjnego jest często zmuszona do jeżdżenia po lekarzach, Policji, sadach, rehabilitantach, aptekach, czy nawet do sanatorium. Przy obecnych cenach benzyny i ropy tego typu koszty mogą urosnąć do znacznych rozmiarów. Problem jaki się pojawia, […]

Czytaj więcej

Dochodzenie odszkodowania, gdy sprawcą jest kierowca z Unii europejskiej – przed jaki Sąd można skierować pozew?

Na polskich drogach można spotkać coraz więcej pojazdów z tablicą rejestracyjną pochodzącą z innego kraju członkowskiego Unii europejskiej niż Polska. Niestety też coraz częściej tego typu pojazdy uczestniczą w wypadkach komunikacyjnych na naszych drogach. Pojawia się wówczas pytanie do jakiego Sądu osoba poszkodowana może kierować pozew przeciwko takiemu ubezpieczonemu, czy jego ubezpieczycielowi? Właściwość polskiego Sądu […]

Czytaj więcej

Brak uszczerbku na zdrowiu o zadośćuczynienie

W wyniku wypadku komunikacyjnego u Klienta naszej Kancelarii w Wrześni doszło do nieznacznego rozstroju zdrowia. Udało się przeżyć wypadek bez istotnych złamań, czy uszczerbku na zdrowiu. W zasadzie wypadek skończył się dla Klienta poobijaniem i długotrwałym bólem. Niemniej jednak konsekwencje były trochę większe niż tylko zadrapania i kilka wizyt u lekarzy było koniecznością. Po otrzymaniu […]

Czytaj więcej

Zadośćuczynienie- kryteria jakie bierze Sąd pod uwagę ustalając wysokość

Zgodnie z art. 444 § 1 k.c. w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienia szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Z kolei w myśl art. 445 § 1 k.c. w zw. z art. 444 § 1 k.c. sąd może przyznać poszkodowanemu w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia odpowiednią sumę […]

Czytaj więcej

Jak wygląda przesłuchanie pokrzywdzonego w sprawie o zadośćuczynienie

Prowadząc sprawy o zapłatę zadośćuczynienia dla ofiar wypadków drogowych zawsze przed pierwsza rozprawą tłumacze w jaki sposób przebiega proces- postepowanie o zapłatę odszkodowania. Żeby zobrazować przebieg tego postępowania może najlepiej odwołać się do źródła- czyli protokołu z przykładowej rozprawy. Wszystkie dane i okoliczności zdarzenia zostały oczywiście zmienione mimo to myślę, iż niniejszy wpis może być […]

Czytaj więcej

Świadczenie dla pokrzywdzonego w postepowaniu karnym, a możliwość dochodzenia odszkodowania/zadośćuczynienia w postepowaniu cywilnym

W jednej ze spraw, które ostatnio prowadziłem miałem następującą sytuację. Otóż zanim skierowałem sprawę do sadu cywilnego z pozwem o zapłatę zadośćuczynienia prowadziłem sprawę karną. W ramach tego postępowania Sąd przyznał na rzecz pokrzywdzonego w wyniku wypadku komunikacyjnego środek kompensacyjny. Sprawce wypadku uznano za winnego nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym powodując nieumyślnie wypadek […]

Czytaj więcej

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!