Alimenty do którego roku życia

Joanna Jedrzejewska prawnik od rozwodu

Klienci Naszej Kancelarii często zadają nam pytanie do kiedy mają obowiązek zapłaty alimentów na dziecko.

W szczególności, czy osiągnięcie wieku 18 lat przez uprawnionego do alimentów pozwala na zaprzestanie płacenia?

Jak długo zatem się płaci alimenty na dziecko? 

Tutaj prawidłowa odpowiedź udzielającego porady adwokat winna brzmieć: to zależy, nie ma bowiem w polskim prawie ( przynajmniej na razie) jednej sztywnej  granicy wiekowej, której osiągnięcie powodowałoby wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego.

Obecnie obowiązująca zasada stanowi, iż alimenty na dziecko należą się, dopóki dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie.

Rodzice mają obowiązek dostarczać dziecku środki utrzymania i wychowania. Przy czym taki obowiązek istnieje nawet, jeśli dziecko ukończyło 18 lat, ale nadal się uczy – studiuje i nie ma żadnych własnych źródeł dochodu.

Zaznaczyć przy tym należy, iż w poselskich ławach znajduje się projekt zmiany tej sytuacji w założeniu, którego może zostać wprowadzony wiek wyłączający możliwość żądania alimentów. Posłowie w tym zakresie proponują 25 lat.

Projektowany art. 133 § 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ma brzmieć następująco:

„Świadczenie alimentacyjne rodziców względem dziecka, które nie posiada orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wynikające z orzeczenia sądu albo ugody zawartej przed sądem lub mediatorem wygasa z chwilą ukończenia przez dziecko 25 lat, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności, z powodu których dziecko nadal nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży obowiązywanie świadczenia  alimentacyjnego na dalszy okres.”

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaufaj Kancelarii i pozwól sobie pomóc lub doradzić!

Skontaktuj się z Kancelarią już dziś!